Yardım Duası 7 Gün Okunması Tavsiye Edilen Muazzam Etkili Niyaz

Yardım duasının sözleri ve okunma adabı hakkında önemli bilgiler

Yardım duası zor durumda kalan müminlerin yüce Allah’tan yardım dilemek üzere okudukları muazzam etkili dualardan biridir. Bu duayı okuyup tatbik eden ve dua vesilesi ile içinde bulundukları zor durumdan kurtulan sayısız müminin anlatımları bulunmaktadır.

Yardım duası nispeten uzun bir duadır. Ayrıca dua Kuran ayetlerine dayandığı için belli usul ve adap kurallarına uyularak okunmalıdır. Yani bu etkili duanın feyzinden faydalanmak için dua okuyacak kişinin belli bir çaba sarf etmesi gerekir.

Yardım duası hangi konularda yüce Allah’tan yardım dilemek için okunur?

Yardım duası genel bir dilek ve hacet duasıdır. Dua eden kişi her mevzuda bu duayı okuyarak yüce Allah’tan yardım isteyebilir. İster maddi konularla alakalı olsun ister özel yaşamla ilgili olsun her mevzuya binaen bu yardım duasını okumak mümkündür.

Yardım duası helal dairesi içinde olmak koşulu ile her konuda okunabilir. Ancak bir kişi dinen sakıncalı olan yani günah kabul edilen bir mevzuda yardım talebi ile bu duayı okuyamaz.

Zaten dua etmek İslam dininde ibadet etmek hükmündedir. Bu nedenle kişiyi günaha sürükleyecek isteklerin gerçekleşmesi için bu duayı okumak doğru değildir. Bunun dışında kalan her konuda yardım duası okumakta bir sakınca yoktur.

Yardım duasını kaç gün boyunca okumam gerekiyor?

Yardım duasının okunma süresi 7 gündür. Cuma günü duaya başlayıp duasını Perşembe günü bitirmek tavsiye edilen okuma biçimidir.

Eğer kişi duasına bir an önce başlamak istiyorsa haftanın diğer günlerinde de duaya başlayabilir. Ancak duasını 7 gün boyunca okumaya gayret etmesi isabetli olacaktır.

Yardım duası günün hangi vakti okunur?

Yardım duası, dilek ve hacet duası olarak okunan niyazlardan biridir. Bu tarz duaların makbul kabul edildiği zamanlar “sabah namazı sonraları” ile “yatsı namazı sonraları”dır.

Büyük alimler eğer dua maddi konularla alakalı ise sabah namazından sonra okumaların yapılmasını, şayet özel yaşamla alakalı ise yatsı namazı sonralarında okunmasını tavsiye etmektedir.

Yardım duasının sözlerini peş peşe 3 defa okumak daha hayırlıdır

Dua sözlerini bir defa okumak da yeterlidir. Ancak önemli dilek ve hacet dualarının peş peşe üç defa okunması ta Asr-ı Saadet döneminden beri şahit olunan bir uygulamadır. Hz. Muhammed (sav) de önemli dilek ve hacet dualarının sözlerini art arda üçer defa okumuştur.

Bu gerçekten hareketle yardım duası okuyacak müminlere büyük alimler dua sözlerini üç defa tekrar etmelerini tavsiye etmektedir.

Yardım duası öncesinde yapılması gerekenler nelerdir?

Yardım duasını okuyacak müminlerin mutlak surette abdestli olmaları gerekir. Çünkü bu kutsi dua Kuran ayetlerine dayanmaktadır. Kuran ayetlerine dayanan duaların abdestli niyaz edilmesi gerekir.

Eğer kişi yapabiliyorsa dua öncesinde 4 rekât hacet namazı kılarsa çok faydalı olur. Ancak yardım duası öncesinde abdest almak zorunlu iken hacet namazı kılmak kişinin tercihine bırakılmıştır.

Yardım duası okuyacak müminlere büyük alimler dua edilen günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka vermelerini de tavsiye etmektedir. Zira sadaka vermek rahmet kapıların açılmasını sağlar ve dua edenin sesinin Arş-ı Âlâ’da duyulmasına vesile olur.

Ayrıca yardım duası okuyan kişilerin dua ettiklerine dair uluorta konuşmamaları ve dua etmenin kul ile Rabbi arasındaki en özel diyalog olduğunu bilmeleri de büyük önem taşımaktadır.

Yardım duasının kabulünün en önemli şartı: içtenlik faktörü

Duaların kabul edilmesinde kişinin tüm kalbiyle dua etmesinin büyük önemi vardır. Duaların icabet görmesinde duanın usul ve adabına uymak son derece önemlidir. Ancak dua etme adabından daha önemli olan husus duayı içten duygularla okumaktır.

Bir kişinin inanarak ve duasının kabul edileceğini düşünerek yapacağı dualar çok daha makbuldür. İnşallah kişinin tüm samimiyeti ile yaptığı bu dualar karşılıksız kalmayacaktır.

Yardım duasını sözleri

Yardım duası Kuran ayetlerine dayanır ve teşkili şöyledir:

  • Besmeleyi şerif
  • İnşirah suresinin tamamı
  • Mü’minûn suresi 118. ayet
  • Nisa suresi 132. ayet
  • Bakara suresi 255. ayet
  • Fatiha suresinin tamamı

Burada ifade edilen sıralamaya göre duanın sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym.

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Yardım duasının sözleri görüldüğü üzere nispeten uzundur. Bu sebeple ezberlenerek okunması güçtür. Büyük alimler dua sözlerini ezberlemekte zorlanan müminlerin yazılı bir metinden faydalanarak da dualarını okuyabileceklerini beyan etmektedir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere duanın sözlerini peş peşe üç defa okumak inşallah daha etkili olacaktır.

Duada geçen surelerin ve ayetlerin Türkçe mealleri

Yardım duasında geçen surelerin ve ayetlerin Türkçe karşılıkları şöyledir:

İnşirah suresinin Türkçe karşılığı

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?      

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?  

Senin şânını yükseltmedik mi?    

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.       

Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.   

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.        

Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Mü’minûn suresi 118. ayetin Türkçe karşılığı

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

Nisa suresi 132. ayetin Türkçe karşılığı

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Bakara suresi 255. ayetin Türkçe karşılığı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Fatiha suresinin Türkçe karşılığı

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (amin)

Yardım duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça ifadeler niyaz edilecektir. Burada verilen Türkçe mealler bilgilendirme amaçlıdır.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak bir tavsiye

Her kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Yardım duası gibi etkili onlarca farklı duayı bir arada görmek ve duaların muazzam gücü ile muradınıza kavuşmak istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin yaşamınızda da hayırlara vesile olacaktır.

Eseri hemen indirip okumak için tıklayınız.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Kazanç Duası 7 Ayet ve 7 Esma ile Okunan Muazzam Etkili Dua

 

Borçtan Kurtulma Duası Yapmadan Önce Mutlaka Oku!

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*