Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası Nasıl Okunur?

uzaktaki birini aşık etme duası

Uzaktaki birini aşık etme duası günde kaç defa okunur?

Aşık etme duası her gün bir defa okunmalıdır. Ancak dua sözlerini peş peşe üç defa okumak inşallah daha faziletli kabul edilir.

Duaya kaç gün devam etmek icap eder?

Uzaktaki birini aşık etme duası gibi özel hayatla ilgili duaların bir hafta boyunca okunması önerilmektedir. Duaya cuma günü başlanması ve duanın perşembe günü bitirilmesi de yapılan tavsiyeler arasındadır.

Bu tesirli dua günün hangi vakti okunur?

Bu tesirli dua için tavsiye edilen iki zaman dilimi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi seher vakitleri diğeri ise yatsı namazı sonralarıdır. Ancak ifade etmek gerekir ki aşık etme duası yaygın olarak yatsı namazının ardından niyaz edilmektedir.

Uzaktaki birini aşık etme duası okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 3 önemli husus

  1. Duanın sözleri ayetler ve surelerden oluştuğu için duanın abdestli biçimde okunması daha makbul kabul edilmektedir.
  2. Uzaktaki birini aşık etme duası okuyacak kadın ve erkeklerin bu konuda ketum davranması yani başka şahıslara bilgi vermemesi büyük önem taşımaktadır. Zira özel hayatla doğrudan ilgili olan bu tarz dualar hakkında ulu orta konuşulmaması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
  3. Dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesi için dua eden müminlerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri çok olumlu sonuçlar alınmasına vesile olmaktadır. Aşık etme duasının okunduğu haftanın herhangi bir gününde sadaka verilmesi inşallah hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Duaların kabul görmesi açısından ifade edilen bu üç noktadan daha da önemli olan husus ise “duaların içten gelen duygularla okunması”dır. Zira kişinin kalpten gelen duygularla el açması halinde inşallah dualarının kabul göreceğine dair pek çok alimin görüşü bulunmaktadır.

aşık etme duası

Uzaktaki birini aşık etme duası sözleri

Aşık etme duasında öncelikle peş peşe 5 ayeti kerime okunur. Ardından sırasıyla Duha suresi ve nihayetinde İnşirah suresi okunmaktadır. Duada geçen ayetler ile surelerin teşkili şöyledir:

  1. Rum suresi 21. ayet
  2. Meryem suresi 96. ayet
  3. Nisa suresi 132. ayet
  4. Al-i İmran suresi 38. ayet
  5. Yunus suresi 26. ayet
  6. Duha suresi
  7. İnşirah suresi

İfade edilen bu teşkil sırasına göre duanın tam sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Bismillahirrahmanirrahim

Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa’

Bismillahirrahmanirrahim

“Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun”

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke . Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren . Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

 

Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası Nasıl Okunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön