Tahmidiye Duası Nedir, Hangi Maksatla Okunur?

tahmidiye duası

Bediüzzaman Said Nursi tarafından eserlerinde tavsiye edilen özel dualardan biri de tahmidiye duası olarak bilinir. Duanın özel sırrı, kişinin hamd ve şükran duymasını hatırlatmasıdır. Tahmidiye Duası, her durumda ve koşul altında, yüce yaratıcıya duyulması gereken şükrü temsil eder. Dua vesilesi ile kulun yaratıcıya olan bağlılığının, inşallah biraz daha artacağına dair ümit beslenir.

Tahimidiye Duası, cevşeni meydana getiren 12 farklı bölümden birinin meydana geldiği, tesirli ve etkili duanın olduğu bölümdür. Hz. Ali(k.v.) hazretleri tarafından kabul edilen Allah (c.c) ism-i azam esmanın (Adl, Ferd, Kayyum, Hay, Kuddüs, Hakem) 19 farklı ukde halinde ve bu isimlerin şefaatçi olması niyetiyle edilen özel dua, tahmidiye duası olarak bilinir.

Sonuç olarak tahmidiye duası ile Allah-ü Teala’nın ismi azamları olarak kabul edilen 6 esma-ül Hüsna özel olarak tekrar edilir. Dua sahiplerine yaratan Rabbe sığınma ve ondan merhamet dileme, en uygun lisan ile arz edilir. Bu duanın münasip zamanlarda sıklıkla tekrarlanması önerilmektedir.

Tahmidiye Duası Hangi Durumlarda Okunmalıdır?

Başlangıçta belirtildiği üzere tahmidiye duası özel durumlar için edilen dualardan biraz farklıdır. Oldukça feyizli ve rahmet kapılarını aralamasının ümit edildiği dua, kul tarafından istenilen her zaman dilimi içinde yapılması uygun görülmüştür.

Kulun kendisini iç muhasebeye tabi tuttuğu özel anlarda, günahların sinelerde adeta yük durumuna dönüştüğü durumlar öncelikli olmak üzere, tahmidiye duası mümin sineler için adeta güvenli bir sığınak hükmündedir.

Tahmidiye Duasını Samimi ve İçten Duygularla Okumanın Fazileti

Oldukça uzun olan, Esma-ül Hüsna ve bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in yüce ayetlerinin de yer aldığı özel tahmidiye duası, kulun her durumuna özel anlamlar taşır. Bu özelliği nedeniyle dua, mümkün olduğunca her dönemde yapılmalı ve sürekli tekrarlanmalıdır. Kulu, Rab katında değerli kılan önemli eylemlerin başında, selim kalp ile ve acziyetin farkında olarak edilen dua gelir.

Duaya başlamadan evvel, geçmiş günahlara tövbe edilmeli ve bu fırsatlara Allah (c.c.)’ya yakarılmalıdır. Temiz kalp ile ve bağlılık içinde edilecek duanın tüm müminlere hayırlara vesile olmasını, Rabbimizden niyaz ederiz.

Tahmidiye Duasını Okurken Hayırlısını Dilemek

 Diğer dualar için geçerli olan durum tahmidiye duası içinde geçerlidir. Kul, mutlak güç ve hüküm sahibi olan Allah (c.c.)’dan aczini ve zayıflığını bilerek istemelidir. Mümkün olduğu kadar dua öncesinde ve sonrasında Rabbe sığınılmalıdır. Duanın hayırlı neticeleri ümit edilmelidir. Kimi zaman hayır görülen şer, şer görünen de kişi için hayra öncülük edebilir. Bu nedenle öncelikle hayırlısını dilemek daha doğru olur.

Tahmidiye Duasının İçeriğinde Nelerden Bahsedilmektedir?

Tahmidiye duası ile pek çok maddi ve manevi hastalıklardan eden kulun kurtulması ümit edilir. İslam aleminde çok sayıda büyük zat, hastalıkları sırasında, tahmidiye duası ile, Allah (c.c.)’ya sığınmışlardır. Said  Nursi hazretleri de zehirlendiği ve büyük hastalıklarla mücadele ettiği dönemlerde, tahmidiye duasının, manevi iklimine gönlünü açmıştır. Tahmidiye duasının Türkçe anlamı ve yapılış şekli şu şekildedir;

  • Duaya başlayan mümin kimse, başlangıçta 10 kez Tekbir (Allah-u Ekber) getirir.
  • Besmele çekilir, Hayyün, Kayyümün, Ferdün, Adlün, Kuddüsün, Hakemün denilir,
  • Tevbe Suresi 40’ıncı ayet okunur. ( “ Allah Peygamberinin üzerine huzur ve emniyet indirdi”,
  • Enbiya Suresi, 103’üncü ayet okunur,
  • Al-i İmran/ 169; Yasin/ 58;Enbiya/ 69; İsra/ 82 okunur,
  • 22 farklı dua ile birlikte tahmidiye duasına devam edilir.

Müminler için büyük feyz ve rahmete öncülük eden, tahmidiye duası, tüm Müslümanlara, derdine derman arayanlara, hususi olarak okunması tavsiye edilir. Mümkün olan tüm zaman dilimlerinde duanın okunmasına devam edilmelidir.

 

Tahmidiye Duası Nedir, Hangi Maksatla Okunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön