Sevgi Duası Hükmünde 2 Muazzam Etkili Niyaz

Sevgi duasının okunma adabı ile dua sözleri hakkında bilinmesi gereken her şey

Sevgi duası insanların birbirlerine karşı besledikleri duyguları olumlu hale getiren ve gönüllere sevgi tohumu serpen çok etkili bir duadır. Eski kaynaklarda bu dua için “kalpleri çeviren dua” tabiri kullanılmıştır. Gerçekten de dua o kadar tesirlidir ki insanların bütün duygularının değişmesine vesile olmaktadır.

Sevgi duası olarak okunan çok sayıda farklı dua bulunmaktadır. Biz bu yazımızda bu dualardan 2 tanesinin sözlerini sizlerle paylaşacağız. 

Haklarında bilgi vereceğimiz sevgi duaları “kadınlar ve erkekler arasında muhabbeti artıran sevgi duası” ile “herkese yönelik okunabilecek sevgi duası”dır. Yani dualardan biri özel hayat ile ilgili mevzularda okunurken diğeri her türlü insan ilişkisini daha güzel kılmak için okunmaktadır.

Burada ifade ettiğimiz sevgi dualarının her birisinin sözlerini ayrı ayrı vermeden önce dua etme adabı ile ilgili önemli bilgiler vermekte fayda görüyoruz. Zira bir duayı usulüne göre yapmak her zaman duanın icabetini yani kabulünü kolaylaştırmaktadır. Çünkü dua etmek ciddi bir iştir ve bu konuda genel kaidelere uymak büyük önem arz etmektedir.

Sevgi duasını makbul zamanlarda okumak inşallah daha hayırlıdır 

Sevgi duası esasında günün her vakti okunabilecek bir niyazdır. Zira İslam inancında dua etmek belli vakitler ile sınırlandırılmamıştır. Yani bir mümin dilediği her an yüce Rabbine el açarak dua edebilir. Ancak gerek hadislerde gerekse büyük alimlerin beyanlarında dualara icabetin daha güçlü olduğu makbul zamanlar da ifade edilmiştir.

O halde dua eden bir müminin de bu hayırlı vakitlerde el açmaya özen göstermesi inşallah hayırlı neticelerin alınmasına vesile olacaktır. Unutulmamalıdır ki makbul zamanlarda dua okumanın faziletleri ta Asr-ı Saadet Döneminden beri bilinmektedir. 

Büyük alimler sevgi duasının makbul kabul edildiği zamanları şöyle sıralanmışlardır:

  • Perşembe geceleri yatsı namazından sonra (özellikle eşler arasında sevgi hasıl olması isteniyorsa)
  • Cuma günü sabah ezanı ile gün doğumu arasındaki vakit (itibar kazanmak maksadıyla dua okunuyorsa)
  • Sabah şafak vakitleri (birbirini helal dairesi içinde seven bekar erkek ve kadın müminler kavuşmak maksadıyla bu duayı okuyabilirler.)
  • Bayram sabahları
  • Ezan sesi duyulduktan sonra
  • Umre ziyaretleri yapılırken ya da haç görevi ifa edilirken
  • Savaşın şiddetli olduğu vakitlerde
  • Cenaze defin işlemlerinden sonra
  • Arife günleri
  • Kandil geceleri (her türlü sevginin talebi için bu kutsi gecede dua edilebilir.)

Tabii burada sıralanan makbul zamanlar içinde tarih boyunca sevgi duasının en yaygın biçimde “perşembe geceleri yatsı namazından sonra” okunduğunu da ifade etmek gerekir.

Sevgi duaları başkaları için vekaleten de okunabilir mi?

Hayırlı isteklerde bulunma ve güzellik dileme dualarını başkaları için vekaleten okumakta bir sakınca yoktur. Yani bu kutsi niyazı anne babalar çocuklarının evliliklerinin daha iyi geçmesi için veya müminler sevdikleri insanların düşmanlıklardan kurtulmalarını dilemek gayesiyle okuyabilirler.

Sevgi duası vekaleten okunduğunda dikkat edilecek husus duanın niyet aşamasında duanın kim için ve ne amaçla okunduğunun açık bir dille belirtilmesidir.

Tabi eğer kişi bizzat sevgi duası okuyup yüce Rabbinden bu yönde bir talepte bulunursa bunun vekaleten dua etmekten daha hayırlı olacağını da ifade etmekte fayda vardır.

Sevgi duasından önce abdest almanın ve Kuran-ı Kerim’den birkaç kısa sure okumanın fazileti

Sevgi duasının her ikisinde de Kur’an sureleri bulunmaktadır. Bu itibarla dua sözleri okumadan önce abdest almak gerekir.

Abdest sadece bedensel temizlik olarak algılanmamalıdır. Zira abdest almak dua eden kişinin duasına ne kadar ciddiyetle yaklaştığını ifade eder ve daha pek çok büyük fazileti söz konusudur.

Sevgi duası okuyacak müminlere büyük alimler dua öncesinde Kuran-ı Kerim’den birkaç kısa sure okumalarını da tavsiye etmektedir. Özellikle İnşirah ve Duha surelerinin okunması inşallah çok faydalı sonuçlar verecektir.

Kuran-ı Kerim’den birkaç sure okunduktan sonra dua etmeye başlamak kişinin huşu içinde dua etmesine yardımcı olur ve duanın tesirini arttırır.

Sevgi duası hükmünde okunan iki farklı niyazın sözleri

Kadınlar ve erkekler arasında muhabbeti artıran sevgi duasının sözleri

Sevgi duasının bu niyazında Ya Vedud esmasından sonra Duha suresi okunur. Ardından Ya Kadir esmasına nida edilerek Rum suresinin 21. ayeti kerimesi söylenir.  Rum suresini müteakip Ya Kayyum esması ile Ayetel Kürsi (Bakara suresi 255. ayeti) okunmaktadır. Duanın bitiminde ise Ya Mucib esması ile Nisa suresinin 132. ayeti okunur.

Buna göre duanın tam sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ya Kadir,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

Ya Kayyum,

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

Ya Mucib,

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (amin)

Bu duanın perşembe geceleri yatsı namazından sonra okunması ve dua sözlerinin peş peşe üç defa tekrar edilmesi inşallah çok faydalı olacaktır.

Dua sözlerini ezberlemekte güçlük çeken müminler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler.

Herkese yönelik okunabilecek sevgi duasının sözleri

Sevgi duasının bu niyazı anne babalar ile evlatlar arasında sevgi hasıl olması, düşmanlıkların bitip sulhun egemen olması, aralarında soğukluk olan akrabaların birbirini sevmesi gibi akla gelebilecek her türlü mevzuda okunabilecek bir duadır.

Duanın teşkilinde Ya Selam esması sürekli tekrar eder. Herkese yönelik okunan sevgi duasını kadın ve erkeklerin muhabbetini artıran sevgi duasından ayıran temel özelliklerden birisi de budur. Çünkü sözlerini verdiğimiz ilk sevgi duasında hitap edilen esmalar devamlı değişirken buradaki sevgi duasında Ya Selam esması tüm surelerden önce aynı şekilde tekrar eder.

Bu sevgi duasında Ya Selam esmasının niyaz edilmesinden sonra sırasıyla İhlas, İnşirah, Nas ve Fatiha sureleri okunur.

Buna göre duanın tam olarak sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Selam,

Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Ya Selam,

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab

Ya Selam,

Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas.

Ya Selam,

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Sevgi duasının bu niyazı bazı alimler tarafından “zor durumda kalınca okunacak dua” ve” vesveseden kurtulma duası” olarak da tavsiye edilmektedir. Zira bu duayı okuyanların başka insanlar tarafından sevildiği ve ruhsal esenliğe kavuştuğu da ifade edilmektedir.

Sevgi duası gibi tüm etkili murat dualarını bir arada bulabileceğiniz muazzam bir eser tavsiyesi

Dilek duaları, hacet duaları, işlerin açılması için dualar, hayırlı kısmet duaları ve şifa duaları gibi aklınıza gelebilecek her mevzuya dair en etkili dualara yer veren Her Kapıyı Açan Murad Duaları adlı eser inşallah sizin yaşamınızda da çok hayırlı gelişmelere vesile olacaktır.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan ve tamamı sahih dualara dayanan bu geniş kapsamlı eseri hemen indirip okumak için tıklayınız.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Zenginlik Duası 4 Esma İle Okunan Muazzam Etkili Dua

 

Yardım Duası 7 Gün Okunması Tavsiye Edilen Muazzam Etkili Niyaz

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*