Mecnun Etme Duası Sevdiğinizi Size Bağlayacak

mecnun etme duası

Eğer sevdiğiniz bir insanı delicesine ve geri dönülmez bir şekilde kendinize aşık etmek bu vesile ile Mecnun etme duası yapmak istiyorsanız, size 6 adet dua ile onu sımsıkı bağlama yöntemini göstereceğiz. Bu 6 adet Mecnun etme duası içerisinde herhangi bir uygulamayı yapabileceğiniz gibi uygulamaların tamamını farklı zamanlarda da gerçekleştirebilirsiniz.

1- Esmaül Hüsna ile Yapılan Mecnun Etme Duası

Bu Mecnun etme duası, esmaül hüsna ile yapılır ve Hayy, Cemil, Bari, Fettah ve Musavvir esmalarına dayanır. Bunun için öncelikle sessiz bir yerde bir kere besmele çekip ardından şu esmaları 7’şer defa tekrar edin:

“Hayy, Cemil, Bari, Fettah, Musavvir”

Besmeleyi çektikten ve sonrasında da 7’şer defa yukarıdaki esmaları telaffuz ettikten sonra, şimdi şu sözleri söyleyin:

“Bir pınarın gözesinden rahmet akıtıp susuz yüreklere ve çatlak dudaklara hayat bahşeden Hayy, Mecnun etme duası ile önüme çıkan aşılması güç engelleri büsbütün bertaraf eyle. Bir sırça içine tecelli eden güneşin bütün yansımaları ve parıltıları gibi, sen de ruhuma yansı Ya Cemil. Ruhumu cemalinle aydınlat ki, artık hiçbir zaman karanlığın esiri olmasın, gafletin kurbanı olmasın Ya Bari. Bütün ulemanın kapalı kapısını açıp tüm cühelanın cehaletine set çeken Ya Fettah, bana da mutluluk kapılarını ardına kadar ve sınırsızca aç. Kendisine mücavir ve misafir olanlara daima lütuf ve kerem dolu bir yüreğin pırıltıları ile muamele eden peygamberler gönderip kalplere inşirah veren Ya Musavvir, mükemmel tasvirin ile akılları hayrete düşüren dokunuşun, bu duaya da ilham versin ve en yüksek mertebelere taşısın. Amin.”

Esmalara dayanan ve çok güçlü olan bu Mecnun etme duası, bu şekilde tamamlanmış olacak. Bu duayı istediğiniz vakitlerde yapabilirsiniz, yani her an gerçekleştirme şansına sahipsiniz. Nitekim, ne kadar çok tekrar ederseniz, o kadar faydasını göreceğinizden emin olabilirsiniz.

2- Suya Okunan Mecnun Etme Duası

Bu duada ise bir bardak su alıp suyun üzerine 1 kez Ayetel Kürsi okuyup ardından şu sözleri söylemelisiniz:

“Bu su, sehven ve hata ile yolunu şaşıran gafil ve şaşkın kullarının bile gönül rahatlığıyla yıkanıp temizlemendiği rahmet suyunun simgesi olsun. Bu su, bir paye ile şeref bulduktan sonra, nefsine yenilen ve bu şekilde yeniden hakir bir konuma düşen insanları temizleyen, yeniden billur hale getirip kirlerinden kurtaran bir timsal olsun. Münevver olup cehaletin kıyısına bile yaklaşmayan, irfan ve ilim ile önüne çıkan her cahile yalnızca selam deyip geçiveren vakur kulların hatırına, bu duayı desteksiz ve yüreğimi takatsiz bırakma. Meclislerin emanet olduğu bir muhitte tüm yabancı ve kem gözlerin derinlemesine tarassut ettiği nifak ve dalaleti nasıl yok ettiysen, benim de bu ihtiyacımı öylece yok et Allah’ım. Amin.”

Suya okuduğunuz Ayetel Kürsi ve ardından da telaffuz ettiğiniz bu cümleler, amin diyerek bitirilir ve ardından da 3 yudum su içilir. İçeceğiniz her yudum sudan önce 1 kez besmele çekmeniz gerekmektedir, bu suretle duayı bitirebilirsiniz.

3- Aşkından Çıldırtma Duası

Yine Mecnun etme duası kapsamında değerlendirilen ve aşkından çıldırtma duası olarak da geçen bu uygulamada Kerim, Hafîz, Mübdi ve Evvel esma-yı hüsnasına müracaat etmeniz gerekir. Bunun için sessiz bir yerde 1 defa Fatiha Suresi’ni okuyup ardından 3’er defa şu esmaları söyleyin:

“Kerim, Hafîz, Mübdi, Evvel”

Her bir esmayı 3 defa söyledikten sonra şu sözleri tekrar edin:

“Bir gergef işler gibi insanların iç dünyasına temas ederek onları bazen çılgına çeviren bazen de akılsız hale getiren derin ve tesirli dokunuşların, aklımı dolduran o kişiye de temas etsin Ya Kerim. Bir alev topu gibi yanan ve daima parıl parıl parlayan, daima umutsuz bir titreyiş içinde olsa dahi lerzan ve girizan olmaktan öte huşu ile dolu olan gönülleri sen hıfzet ve koru Ya Hafîz. Allah’ım bazı veli kullarının çamçak ile içtikleri su, bütün beldenin kurtuluş beratı olduğu gibi şimdi benim ettiğim bu dua da, tüm dertlerden azat olmanın temsili ve beratı olsun Ya Mübdi. İhtiyari veya gayr-i ihtiyari olarak, mecburi veya gönüllü olarak sana itaat etmek zorunda olan her varlığı dest-i kudretin ile idare ve sevk eden sensin Ya Evvel. Bu duama, fer ver. Amin.”

Esmaları ve sözleri düzgün bir şekilde söyleyerek aşkından çıldırtma duası uygulamasını tamamlayın, bununla birlikte kendinizi müsait hissettiğiniz her durumda bu duanın gücünden faydalanmaya çalışın.

4- Anında Tesir Eden Aratan Dua, Etkili Bir Mecnun Etme Duası

Yine insanları Mecnun etmek ve kendine bağlamak için yapılan ve 4 esmaül hüsna ile gerçekleştirilen ve “anında tesir eden aratan dua” olarak bilinen şu niyazı uygun bir şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Evvela bir kağıt parçasına şu 4 esmayı yazın:

“Müheymin, Kahhar, Sübhan, Hâlık”

Sonra da kağıdın üstüne şu sözleri okuyun:

“Her türlü beyanatın ötesinde olan, her türlü sınırlama ve tahditten münezzeh olan Müheymin, bizlerin aczine merhamet et, bizi makarr-ı saltanatına güzel ve temiz bir kul olarak davet et. Her bahane ve mazerete bir şekilde lütufla karşılık verirsin, fakat her zulme, kahırla mukabele edersin Ya Kahhar. Kabih olan her türlü rezalet senden uzaktır ve çirkin olan her türlü eylemden münezzehsin Ya Sübhan. Bu esmaül hüsna hatırına, onun aklına ve zihnine benim tasvirim ile meşguliyet ver, ona benden özge hiç kimseyi görmeyecek bir basiret ver. Bu suretle, arzumun temini için yolumu aç, ona arama vesileleri halk et Ya Hâlık. Amin.”

Bu sözleri söyledikten sonra ise kağıdı kapatın ve ateşte yakarak kül olmasını sağlayın.

Eğer kağıdın üzerine yukarıdaki 4 esmayı düzgün bir şekilde yazıp ardından da yine yukarıda yer alan sözleri uygun bir şekilde tekrar edebilirseniz ve son olarak esmaların yazılı olduğu kağıdı ateşte yakarak kül olmasını sağlayabilirseniz, “anında tesir eden aratan dua” da hızlı bir şekilde etkisini göstermeye başlayacaktır.

Mecnun etme duası

5- Benim İçin Yansın Tutuşsun Duası

Yine Mecnun etme duası bağlamında okunan ve “benim için yansın tutuşsun duası” adıyla bilinen, 1 adet arpaya (veya buğdaya) 1 ayeti kerimenin okunması sureti ile yapılan şu duayı da uygulamalısınız:

1 adet arpa ya da buğday tanesi alıp üzerine şu ayeti kerimeyi okuyun:

“Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının.”

Bu ayetten sonra şu sözleri yine arpa ya da buğday tanesinin üstüne okuyun:

“Her rana tecelli senden başlar ve sana döner, her hayırlı amel senin emrinle olur ve iznin dairesinde gerçekleşir, her nusret ve zafer seninle beraber olana verilir Ya Celil. Hulus-i kalp ile sana hizmet etmek, bizim için şereftir ve senin yolunda tükenmek, bir nimetten başkası değildir Ya Rahmân. O, benim için yansın yalnızca ve kor bir alevle tutuşması sadece bana mahsus olsun. Bir güzide semere ve mugaddi bir nimeti getirip ona okuduğum ayet ile seni takdis ve tebcil ediyorum Allah’ım. Sureta ve zahiren bu dünyada göze çarpmayan adalet hakkımda tecelli edecek, beni bambaşka ufuklara taşıyacak, biliyorum Ya Müşfik.”

Bu sözler sonrasında arpa ya da buğday tanesini alıp yanınızda 3 gün boyunca taşıyın ve 4. gün, toprağa gömüp uygulamayı bu şekilde bitirin.

Eğer sevdiğiniz insan “benim için yansın tutuşsun” diyorsanız, bu arpa ile yapılan uygulamayı bitirdikten sonra, sevdiğiniz insanın kalbinin sizin için çarpması an meselesi demektir.

6- Peşimden Koşsun Duası

Yine birçok kadim kitapta yer alan ve peşimden koşsun duası olarak bilinen şu uygulama için de evvela sessiz bir yerde kırmızı bir muma karşı şu sözleri okuyun:

“İnsanı bir seyyare üstüne bindirip ona yıldızlar içerisinde seyahat ettirme zevkini tattıran kudret, her şeye maliktir; küçücük bir göze kâinatın bütün yansımaları ile yerleşmesini sağlayan hikmet, her şeye galiptir. Sert ve çetin görünen her belayı bir uysal binek haline getiren ve her sıkıntıyı, mültefit bir edaya dönüştüren izzet, her türlü noksandan uzaktır. Ya Malik, bu niyaz ile o da benim peşimden koşsun, o da bana merbut olsun, o da benim aşkımla havsalasını zorlayıp dursun.”

Sonra elinize bir kibrit ya da çakmak alıp mumu yakın ve üzerine bir kez Fatiha suresini okuyun. Ardından da mum yanıp tükeninceye kadar orada kalmasını ve sonuna kadar yanıp kendiliğinden sönmesini bekleyin. Bu suretle Mecnun etme duası uygulamasını bitirmiş olacaksınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

Mecnun Etme Duası Sevdiğinizi Size Bağlayacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön