Kenzül Arş Duası Hakkında 7 Maddede Bilinmesi Gereken Her Şey

Kenzül Arş Duası Muazzam Bir Hazinedir, Mahrum Kalmayın!

Kenzül Arş Duası üzerinde en fazla konuşulan ve okurlar tarafından sözleri ile mahiyeti en fazla merak edilen dualardan biridir. Günümüzde de çok fazla rağbet gören bir duadır. Neredeyse bütün büyük dua kitaplarında bu tesirli duaya yer verilmiştir. Zira alimler arasında bu dua “hayırlı kapıların açılmasına vesile olan manevi bir anahtar” olarak görülmektedir.

Bu duayı okuduktan sonra hayatında muazzam değişiklikler olan çok sayıda müminin anlatımları da hesaba katıldığı zaman bu etkili dua hakkında detaylı bilgiler vermeyi zorunlu gördük.

Bu yazımızda Kenzül Arş Duası hakkında 7 maddede önemli açıklamalarda bulunacağız. Ayrıca duanın sözlerini verdikten sonra yaşamınızda hayırlara vesile olacağına inandığımız önemli bir tavsiyede de bulunacağız.

İşte Kenzül Arş Duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Kenzül Arş Duası Hangi Dilek ve Hacetlerin Gerçekleşmesini Dilemek Üzere Okunur?

Kenzül Arş Duası bir kişinin ihtiyaç duyduğu her türlü dilek ve hacet durumları için okunabilen bir duadır. Yani özel yaşam ile ilgili mevzulardan tutun da maddi yaşamla ilgili hususlara kadar her konuyla alakalı olarak Kenzül Arş duasını okumak mümkündür.

Ancak kadim dua kitaplarında Kenzül Arş duasının okunma amaçları konusunda verilen bilgileri söyle sıralamak da mümkündür:

  • Kenzül Arş duası okuyan kişileri her türlü günahtan uzak tutar ve kişinin salih ameller işlemesine yardımcı olur. Bu duanın devamlı okunması halinde kötü alışkanlıklar terk edilir.
  • Özel hayatla ilgili akla gelebilecek tüm mevzular ile ilgili okunabilir. Kenzül Arş duası aynı zamanda muhabbet duası, şirinlik duası, kavuşma duası, geri getirme duası ve hayırlı kısmet duası gibi tüm şahsi duaların yerine okunabilen çok etkili bir niyazdır.
  • Korkudan, endişeden ve vesveseden kişiyi emin kılar. Panik atak ve anksiyete bozuklukları da dahil olmak üzere kişinin her türlü ruhsal sıkıntıdan kurtulmasını sağlar. 
  • Bolluk-bereket ve rızık duası hükmündedir. Bu duanın devamlı okunduğu evlerde ve iş yerlerinde inşallah kişiler geçim sıkıntısı yaşamayacaklardır. Büyük bir servet sahibi olmak isteyen kişiler de bu dua vesilesi ile zenginliğe nail olabilirler.
  • Şifa duası olarak okunur. Hasta olan kişiler tarafından bizzat okunabileceği gibi hastanın yakınları tarafından da okunabilir.
  • Düşmandan korunmak isteyen kişiler bu duayı okurlarsa inşallah güvende olacaklardır.
  • Nazarın tesirlerini ortadan kaldırır ve kişiye zarar verecek her türlü dış etkenden kişiyi korur.
  • Kişinin kimseye anlatamadığı ve çözüm bulmakta zorlandığı meselelerde inşallah bir çıkış kapısı bulunmasına vesile olur.
  • Zihin açıcı dua hükmündedir. Bu duayı okuyan kişiler unutkanlık illetinden kurtulur ve çok daha keskin bir zekaya sahip olur.

Kenzül Arş duası burada sıralananlar dışında akla gelebilecek her konuda dilek ve hacet duası olarak da okunabilir.

Kenzül Arş Ne Demektir?

Kenzül Arş duasına ismini veren Kenzül Arş kelimesi “arşın hazineleri” anlamına gelmektedir. Dua, manevi bir hazine olup müminlerin önünde hayırlı kapıların açılmasına vesile olmaktadır. 

Duada pek çok kutsi kelimeye yer verildiği için dua bu ismi almıştır. Ayrıca duaya bu ismin verilmesinde duanın muazzam tesir göstermesinin payı da vardır.

Kenzül Arş Duasının Tesiri Hangi Özelliğinden Gelir?

Kenzül Arş duasının tesirli olmasını sağlayan en önemli özelliği dua içinde geçen yüce varlıkların isimleridir.

Dua içerisinde meleklerin ismi, peygamberlerin adı ve en önemlisi de Allah’ın güzel isimleri zikredilir.

Kenzül Arş duasının bu kadar etkili olmasında söz konusu bu kutsal ifadelerin varlığı hiç şüphesiz ki en büyük etkendir. Bu kutsi isimlerin yüzü suyu hürmetine yapılan dualar inşallah kabul görmektedir.

Kenzül Arş Duasının Hz. Ali (r.a.) Tarafından Okunup Öğretilmesi

Hazreti Ali daha yaşarken cennetle müjdelenen büyük sahabelerden biridir. Aynı zamanda Hazreti Muhammed’in aile efradından olan ve İslami ilimleri doğrudan doğruya İslam peygamberinden öğrenen bir kişidir.

Dini konularda pek çok uygulama hakkında önemli bilgiler veren Hazreti Ali’nin Kenzül Arş duasını ilk defa okuyan kişi olduğu ve dua sözlerini diğer müminlere öğrettiği ciddi kaynaklarda rivayet edilmektedir.

Kenzül Arş Duası Sahih Bir Dua mıdır?

Kenzül Arş duasının güvenilir yani sahih bir dua olup olmadığı konusu pek çok defa tartışma konusu yapılmıştır. Ancak bilinmelidir ki Kenzül Arş duası gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih bir duadır.

Dua konusunda en güvenilir eserlerden biri olarak kabul edilen Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (k.s.) hazretlerinin “Mecmuâtü’l Ahzâb” adlı eserinde bu dua geçmektedir. Dolayısıyla Kenzül Arş duasının güvenilir kaynaklara dayanan sahih bir dua olduğu ifade edilmektedir.

Kenzül Arş Duasının Sözleri Nelerdir?

Kenzül Arş duasının sözleri yüzyıllardır bozulmadan günümüze kadar aktarılmıştır ve pek çok farklı dua kitabında aynı biçimde yazılmaktadır.

Söz konusu bu eserlerde Kenzül Arş duasının sözleri şöyle verilmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve Rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey’in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni’metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es’elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya Rab

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya Rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya Rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya Rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya’kubü fe ra dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül mülke fil ardi aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya Rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya Rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya Rab.

İnneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni’mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. (Amin)

Kenzül Arş Duasının Türkçe Meali

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.

Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir.

Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allah’ım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,

Arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,

İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum.

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Hem özel yaşamda hem de maddi konularda hayırlara vesile olacak bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Kenzül Arş duası gibi onlarca etkili dilek ve hacet duasını bir arada görmek istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Bu eser içerisinde bulunan etkili ve sahih dualar inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını hemen indirip okumak için tıklayınız

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bu Zihin Açıcı Dua Mucizevi Sonuçlar Veriyor, İnşallah!

 

En Tesirli Başarı Duası Budur Herkes Mutlaka Okumalı!

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*