Kazanç Duası 7 Ayet ve 7 Esma ile Okunan Muazzam Etkili Dua

Kazanç duasının sözleri, okunma adabı ve muazzam tesirleri üzerine ayrıntılı bilgiler

Kazanç duası Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayanan son derece etkili bir duadır.

Kazanç duası inşallah bolluk ve bereket vesilesi olur. Bu duayı okuyup tatbik eden müminlerin duanın tesirleri hakkında çok olumlu beyanları bulunmaktadır. İnşallah bu etkili dua sizin için de bolluk bereket nasip edilmesine vesile olacaktır.

Kazanç duasının sözlerine geçmeden önce bu duanın okunma adabı üzerine şu önemli hususların bilinmesinde fayda vardır:

Kazanç duası günün hangi vakitlerinde okunur?

Kazanç duası için tavsiye edilen okunma vakitleri sabah gün doğumundan önceki saatler ile gece yatsı namazı sonralarıdır. Yani dua edecek kişi sabah güneş doğmadan önce kalkıp duasını bir defa okuyacak ve aynı günün gecesi yatsı namazından sonra duasını bir defa daha tekrar edecektir.

Kazanç duasını kaç gün boyunca okumaya devam etmeliyim?

Büyük alimler kazanç duasının 3 gün boyunca ve günde 2 defa olmak üzere toplamda 6 defa okunmasını tavsiye etmektedir.

Bazı alimler ise istek hasıl oluncaya kadar yani kişi bol kazanç elde edene kadar duaya sabırla devam etmek gerektiğini beyan etmiştir.

Ancak ifade etmek gerekir ki yaygın biçimde kabul edilen okunma biçimi 3 gün süren dua okuma tarzıdır.

Kazanç duası öncesinde yapılması gerekenler nelerdir?

Kazanç duasının içinde Kuran ayetleri bulunduğu için bu duayı abdestli bir şekilde okumak gerekmektedir. Eğer kişi fırsat bulur ve duadan önce hacet namazı da kılarsa inşallah faydalı olur.

Ancak kazanç duası öncesinde abdest almanın zararlı olduğunu, hacet namazı kılmanın ise tercihe bağlı olduğunu bilmek gerekir. Yani kişi hacet namazı kılmadan da abdestini alarak bu duayı okuyabilir.

Kazanç duası okuyacakların göz önünde bulundurmaları gereken 3 önemli şart

Kazanç duası okuyacak olan müminlere büyük alimler şu üç hususta önemli tavsiyelerde bulunmuşlardır:

 1. Daha fazla kazanmak için asla faiz ve tefecilik gibi caiz olmayan yollara başvurmayın. Bu kötü icraatlar yerine sadaka vererek malınızın bollaşmasını sağlayın.
 2. Maddi durumunuz nasıl olursa olsun Allah’a şükürde bulunmayı ihmal etmeyin ve nankör kullardan olmayın.
 3. Kazanç duası okuduğunuzda içten ve samimi duygularla dua edin.

Buradaki uyarılar göz önünde bulundurularak dua edildiğinde inşallah duaya olan icabet artacaktır.

Kazanç duasının sözleri

Kazanç duası besmele-i şerif ile başlar. Sonrasında Fatiha suresi okunur. Ardından 7 esmaya hitaben 7 ayet ile devam eder. Duanın sonunda ise Hazreti Muhammed’in 1 hadisi okunarak dua tamamlanır.

Kazanç duasının teşkili şöyledir:

 • Besmeleyi şerif
 • Fatiha suresi
 • Er-Rahman esması + Şûrâ suresi 19. ayet
 • Er-Rahim esması + Âl-i İmrân suresi 27. ayet
 • El-Ganiy esması + Sebe suresi 4. ayet
 • El-Muğni esması + Hac suresi 64. ayet
 • Er-Rezzak esması + Mâide suresi 114. ayet
 • El-Latif esması + Zâriyât suresi 58. ayet
 • El-Mücib esması + Sâd suresi 35. ayet
 • Hz. Muhammed’in rızık konusundaki hadisi

Buna göre duanı tam sözleri söyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Ya Rahman,

Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız

Ya Rahim,

Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab

Ya Ganiyy,

Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihüt ülaike lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım

Ya Muğni,

Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve innellahe lehüvel ğaniyyül hamıd

Ya Rezzak,

Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn

Ya Latif,

İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin

Ya Mücib,

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab

Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi-fadlike ammen sivake. (amin)

Kazanç duası nispeten uzun bir duadır. Bu itibarla duanın ezberden okunması zordur. Büyük alimler bu hususta dua sözlerinin yazılı bir metin üzerinden de okunabileceğini beyan etmektedir.

Kazanç duasının Türkçe meali

Kazanç duasına kaynaklık eden esmalar ile ayetlerin Türkçe karşılıkları (dua içindeki sıraları göz önünde bulundurularak) şöyle verilebilir:

Fatiha suresinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim   

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Er-Rahman, esirgeyen ve bütün canlılara nimet veren demektir.

Şûrâ suresi 19. ayetin Türkçe karşılığı

Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Er-Rahim, bağışlayıcı ve merhamet edici demektir.

Âl-i İmrân suresi 27. ayetin Türkçe karşılığı

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

El-Ganiy, çok zengin olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan demektir.

Sebe suresi 4. ayetin Türkçe karşılığı

Allah’ın, iman edip salih amel işleyenleri mükâfatlandırması için (her şey o kitapta tespit edilmiştir.) İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır.

El-Muğni, dilediğini zengin eden manasındadır.

Hac suresi 64. ayetin Türkçe karşılığı

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye lâyıktır.

Er-Rezzak, bol rızık veren manasındadır.

Mâide suresi 114. ayetin Türkçe karşılığı

Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi.

El-Latif, sonsuz lütuf ve kerem sahibi demektir.

Zâriyât suresi 58. ayetin Türkçe karşılığı

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

El-Mücib, duaları kabul eden anlamındadır.

Sâd suresi 35. ayetin Türkçe karşılığı

Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Duanın sonunda geçen hadisi şerifin Türkçe karşılığı

“Allah’ım! Bana helal rızık nasip eyle haramlardan koru! Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme!” (Tirmizi)

Kazanç duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça orijinal dua metni okunacaktır. Burada verilen Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme maksatlıdır.

Her türlü muradınızın gerçekleşmesine vesile olacak muazzam bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Hem özel yaşamınızla ilgili hem de maddi durumunuzla alakalı her türlü muradınızın gerçekleşmesini istiyorsanız duaların muazzam gücünden faydalanmalısınız. Bu hususta sahih ve etkili dualara yer veren kaynaklar size yol gösterecektir.

İşte tam da bu noktada Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını indirerek okumanızı tavsiye ediyoruz.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu geniş kapsamlı ve etkili eseri hemen indirip okumak için tıklayınız.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Borçtan Kurtulma Duası Yapmadan Önce Mutlaka Oku!

İşlerin Açılması İçin Dua 4 Esma İle Okunan Muazzam Etkili Niyaz

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*