Hz Yunusun Duasını Okumak İsteyenler Bu Yazıyı Mutlaka Okumalı!

Mucizevi Yönleri ile Hz Yunusun Duası Hakkında Bütün Ayrıntılar

Hazreti Yunus’un duası hakkında neredeyse hiçbir yerde bulamayacağınız oldukça güzel açıklamalar yapacağımız ve bu duanın mucizevi yönlerine temas edeceğimiz bu yazıda, bu duanın ne kadar etkili ve kalıcı olduğunu da anlamış olacaksınız.

  • Ayrıca Hazreti Yunus’a atfedilen ve Kur’an-ı Kerim’de geçen bir dua dışında tam 5 adet dua olduğunu da izah etmeye çalışacağız ve bu 5 adet duanın her birinin ayrı ayrı meziyetlere ve ayrı ayrı fonksiyonlara sahip olduğunu da detaylandırmaya gayret göstereceğiz.

Bu bağlamda Hazreti Yunus’un duası olarak geçen duaları öğrenebilmek ve anlayabilmek için yazımızı oldukça dikkatli bir şekilde takip etmeli ve aktaracağımız detayları yine dikkatli bir şekilde incelemelisiniz:

Hz Yunusun Duası 1, Her Türlü Musibeti Yok Eder!

Kuranı Kerim’de Hazret-i Yunus’un başından geçen olayları aktaran bir kıssa bulunmaktadır ve bu kıssa içerisinde Hazreti Yunus’un felaketlerden kurtulup faziletlere ve güzelliklere kavuşmak amacıyla şu duayı yaptığı ve duasının da kabul edildiği bildirilmektedir:

Okunuşu: Lē ilēhe illē ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn.

Anlamı: «…Senden başka İlâh yoktur. Sen, Sübhân’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zâlimlerden oldum.» (Enbiyâ Sûresi, 87. âyet)

Bu anlamda İslam alimlerinin beyanlarını esas aldığımızda ve bilhassa Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın söylemlerine kulak verdiğimizde Hz Yunusa ait olan bu duayı bizzat biz de yaptığımızda Cenab-ı Hakk’ın bizi bir koruma kalkanı içerisine alacağı ve musibetleri bizden uzak tutacağı bildirilmektedir.

  • Zaten İslam tarihinde binlerce insanın musibet ve felaket anında Hazreti Yunus’un bu duasını yaptığı ve bu sayede her türlü sıkıntının şerrinden ve her türlü musibetin eziyetinden kurtulduğu defalarca gözlemlenmiş ve tecrübe edilmiştir.

Bu anlamda biz müminler de Hazreti Yunus’un bu duasını her fırsatta okumaya çalışmalıyız ve Allah’ın izniyle her türlü musibetin kıskacından ve her türlü sıkıntının işkencesinden kendimizi kurtarmalıyız.

  • Bir mümin bu duayı her gece uyumadan önce 3 defa okursa ve ardından da Fatiha Suresi’ni 3 defa okursa, o kişinin her türlü musibet karşısında Cenab-ı Hakk’ın merhametine mazhar olarak bir koruma kalkanı içerisine gireceği ve o müminin her türlü sıkıntıdan alnının akıyla kurtulacağı rivayet edilmektedir.

Bu nedenle bir kişi her gece uyumadan önce 3 defa Hazreti Yunus’un duasını okuyup ardından da 3 defa Fatiha Suresi’ni okumalıdır.

Hz Yunus’un duası olarak geçen bu duanın bir başka faziletinin de kişinin tam manası ile rahatlamasına, huzur ve saadet bulmasına vesile olması özelliği olduğunu ifade etmeliyiz ve bu anlamda bu duaya her müminin huzur ve saadet maksadıyla da başvurması gerektiğini dile getirmeliyiz.

Şimdi de Hz Yunusun bir başka duası üzerinde duralım ve bu duanın da kişiyi zenginlik ve bolluğa götürdüğü gerçeğini izah etmeye başlayalım:

Hz Yunusun Duası 2, Zenginlik ve Bolluğa Götürür

Okunuşu: “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyanat uğrayanlardan olurum.”

Hazreti Yunus’un duası olarak geçen ve düzgün bir şekilde yapıldığında kişiyi fakirlik illetinden kurtarıp zenginlik, bolluk ve berekete mazhar eden bir dua olarak geçen bu niyaz, tarihte yaşamış binlerce insanın fakirlikten ve darlıktan kurtulmasına, zenginliğe ve bolluğa kavuşmasına, insanlara yardım edebilecek bir zenginlik potansiyeline ulaşmasına vesile olmuştur.

İslam alimlerinin aktarımlarına göre Hazreti Yunus’un duası olarak geçen bu duayı bir kişi, iş sıkıntısı yaşadığında okuyabileceği gibi; düzenli bir işi olmasına rağmen gelirinin az olduğunu fark ettiği zaman da okuyabilir.

İlginizi Çekecek: Bu Aşk Duası Hayatımı Değiştirdi Hâlâ Şoktayım!

Her halükarda bu duayı okuyan kişinin Allah’ın merhametine nail olup O’nun zenginlik ve bolluğuna mazhar olacağı ifade edilir, şöyle ki:

  • Bir kişi her sabah uyanır uyanmaz bu duayı, anlamını da düşünerek 7 defa üst üste okursa ve ardından da 7 defa Ya Rezzâk esmaül hüsnasını telaffuz ederse, o kişinin Cenab-ı Hakkın zenginliğine ve bereketine mazhar olacağı ve Allah’ın izniyle bolluk içerisinde yaşayacağı bildirilir.

Şimdi de yine Hazreti Yunus’un duası olarak geçen, kişinin aşk hayatında daha değerli bir insan olması yolunda ilerlemesine vesile olan bir başka dua ile devam edelim:

Hz Yunusun Duası 3, Aşk ve Sevda Duasıdır!

Bu dua, kişinin herhangi bir zor durumda kaldığında okuyabileceği dualardan biri olarak geçer ve yine Kur’an-ı Kerim’de Hazreti Yunus’un duası olarak bize aktarılır:

Okunuşu: “…Rabbinsurnî bimâ kezzebûni.”

Anlamı: “…Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”

Rivayetlere göre zor durumda kalan insanların bu duayı 21 defa üst üste okuduklarında ve duayı okurken de anlamlarını düşündüklerinde, o kişilerin önündeki bütün engeller açılır ve o kişiler Cenab-ı Hakk’ın rahmeti ile yollarına devam edip arzuladıkları ve istedikleri her türlü talebe en güzel şekilde kavuşurlar.

  • Bu anlamda tarihte yaşayan birçok kişi sevdiği insanı meşru bir şekilde kendisine bağlayabilmek ve aşık edebilmek için Hazreti Yunus’un duası olarak geçen bu duayı yapmıştır ve Allah’ın izniyle de amacına ulaşmıştır.

Dolayısıyla bu dua, aynı zamanda bir aşk ve sevda, muhabbet ve sevgi duası olarak da geçmektedir ve bu bağlamda 21 defa anlamını düşünerek bu duayı yapan kişilerin aşk hayatlarında muazzam değişimler ve dönüşümler yaşadıkları bildirilmektedir.

Hz Yunusun Duası 4, Şirinlik ve İtibar Katar!

Hazreti Yunus’un duası olarak geçen bir başka dua da şöyledir ve bu duanın da insana şirinlik ve itibar kattığı bilinmektedir:

Okunuşu: “…Rabbi innî zalemtu nefsî fagfirlî…”

Anlamı: “… Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla…”

Bir kişi her yatsı namazından sonra bu duayı 3 defa okursa ve bu okuma esnasında da insanlar nezdinde itibar ve şirinlik kazanmak temennisini ve niyetini dile getirirse, o kişinin girdiği her toplumda ve karşılaştığı her durumda itibar göreceği ve insanlar nazarında şirin bir şekilde algılanacağı ifade edilmiştir.

  • Bu anlamda tarihte geçen birçok olay da Hazreti Yunus’un duası olarak geçen bu duanın şirinlik ve itibar kazanmak maksadıyla okunduğunu bize bildirmektedir.

Bu duayı okuyan kişilerin de kendi çevrelerinde şirinlik ve itibar kazandıklarını bize ifade etmektedir; bu nedenle herhangi bir mümin, şirinlik ve itibar kazanıp çevresinde takdire şayan bir insan olarak hayatına devam etmek isterse, bu duayı okuyup Cenab-ı Haktan şirinlik ve itibar talep etmelidir.

Hz Yunusun Duası 5, Huzur ve Saadeti Arttırır!

Hazreti Yunus’un bir başka duası da Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçer ve bu duanın da İslam alimlerinin beyanına göre kişinin huzur ve saadetini arttırdığı bildirilir:

Okunuşu: “Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ.”

Anlamı: “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Evet, bir kişi bu duanın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hakk’a yönelirse ve Hazreti Yunus’un duası olarak geçen bu duayı her sabah uyandıktan sonra 7 defa anlamını da düşünerek yaparsa, o kişinin bu duayı okuduğu gün boyunca huzur ve saadet ile dolu olacağı ve bunu yaptığı zaman dilimlerinde daima huzur ve saadeti yakalayacağı ifade edilir.

  • Zaten İslam alimleri bize bu duanın tam bir huzur ve saadet duası olduğunu ifade etmişlerdir ve bu niyazı dilinden düşürmeyen insanların yaşadıkları mucizeleri defalarca aktarmışlardır.

Evet, size Hazreti Yunus’un duası olarak aktarılan 5 adet mucizevi özelliklere sahip olan duaları sunduktan sonra, şimdi de içerisinde yüzlerce sırlı ve mucizevi dua barındıran bir dua kitabı tavsiyesi ile devam etmek istiyoruz ve yazımızı noktalıyoruz:

Hz Yunusun Duası ve Kenzül Dua Kitabı Mucizesi

Abdülkadir Çelik isimli bir İslam alimi tarafından kaleme alınan ve Kenzül Dua Kitabı olarak da geçen bu kitap, aynı zamanda Her Kapıyı Açan Murad Duaları şeklinde de bilinmektedir ve okuyucu yorumlarını incelediğimizde gerçekten de her kapıyı açan mucizevi dualarla dolu olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda aşağıya kitabın hem okuyucu yorumlarını hem de indirme linkini alarak sizi mucizevi dualarla baş başa bırakmak istiyoruz. Gerçekten de bu dua kitabında yer alan duaların mucizevi özellikler taşıdığı rahatlıkla anlaşılabilir ve bu bağlamda gönül rahatlığıyla bu kitabı sizlere tavsiye etmekteyiz:

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

Eğer dua anlamında daha fazla dua öğrenmek ve hayatınıza daha fazla güzellik çekmek istiyorsanız, sitede biraz daha dolaşabilir ve farklı yazılarımızı da mercek altına alabilirsiniz.

Örneğin şu yazımızı da okuyabilirsiniz: Tesirli Dualar, 7 Farklı Konuda Okunan 7 Etkili Duanın sözleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*