Günlük Dualar ile Siz de Mucizelere Şahit Olacaksınız!

Günlük Dualar Çok Sırlı ve Çok Etkili Özelliklere Sahip, Mutlaka Okuyun!

Size günlük dualardan bahsedeceğimiz bu yazımızda, bir müminin mutlaka bilmesi ve uygulaması gereken ve gün içerisinde herhangi bir iş yaparken tatbik etmesi lazım gelen en önemli dualardan bahsederek bu konuda sizi aydınlatmaya çalışacağız.

  • Günlük dualar başlığı altında aktaracağımız 15 çok önemli duanın aynı zamanda mucizevi etkileri olduğunu da ortaya koyacağız ve size bu yazıyı uzun olmasına rağmen baştan sona kadar okumanız halinde mucizevi değişimler yaşayabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

Evet, gerçekten de aşağıda okuyacağınız 15 adet günlük dua sayesinde siz de hayatınızın bambaşka bir boyuta ulaşacağını görecek ve bu değişim karşısında hayretinizi gizleyemeyeceksiniz.

Şimdi bu günlük duaları dikkatli bir şekilde okuyup hangi duanın ne gibi faziletlere sahip olduğunu tam manası ile anlamaya ve bu şekilde yolunuza devam etmeye çalışın:

1- Gece Yatmadan Önce Okunacak Dua, Günlük Dualar:

Okunuşu: “Bismike Allahumme emutu ve ehya.”

Anlamı: “Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!”  (Buhari, Deavat: 7)

Bu duayı gece yatmadan önce 3 defa okuyan bir kişi, Allah’ın izniyle karşılaşabileceği her türlü kötü enerjiden kurtulabilir ve karşısına çıkabilecek olan her türlü musibeti atlatıp Allah’ın bahtiyar ve sevgili bir kulu olarak hayatına devam edebilir.

Çünkü gece yatmadan önce okunacak bu dua, günlük dualar içerisinde musibeti önlemesi ve kötü enerjilere engel olması özelliği ile şöhret bulmuş ve birçok İslam alimi tarafından her defasında okunmuş ve tavsiye edilmiş bir duadır.

2- Günlük Dualar, Uyanınca Okunacak Dua:

Günlük dualardan biri olan ve uyanır uyanmaz okunması gereken bu dua, uyandıktan hemen sonra 7 defa okuyan kişinin gün içerisinde karşılaşabileceği her türlü sıkıntıyı kolaylıkla atlatmasına vesile olacaktır.

Bununla birlikte bu duayı düzenli bir şekilde okuyan kişi Allah’ın izniyle maddi darboğazdan kurtulacak, maddi anlamdaki bütün sıkıntılarını giderecek ve psikolojik anlamda da rahatlamaya başlayacaktır, duanın 7 defa okunması tavsiye edilmektedir ve şöyledir:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.”

Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.”  (Buhari: 11/96)

3- Günlük Dualar, Sabah Okunacak Dua:

Yine günlük dualardan biri olan ve sabah okunması gereken dua olarak bilinen aşağıdaki dua, kişinin adet haline getirip her sabah okuması halinde muazzam bir şirinlik ve tatlılık içerisinde bulunmasına vesile olacak; yani duayı okuyan kişi çevresindeki insanlar tarafından daima takdir edilen bir şahsiyet haline gelecektir.

Okunuşu: “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.”

Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.”  (Ebu Davud: 5067)

Evet, bu duayı okumayı adet haline getiren kişi çevresindeki insanlar tarafından daima takdir edilecek bir şahsiyet haline gelip insanların ilgi odağı olacak ve bütün insanlar, bu duayı düzenli bir şekilde okuyan kişiyi baş tacı edinip ona daima itibar ile yaklaşmaya çalışacaktır inşallah.

4- Günlük Dualar, Akşam Okunacak Dua:

Yine günlük dualardan biri olan ve akşama eren her müminin okuması gerektiği bildirilen ve şiddetle tavsiye edilen bu dua; kişinin fakirlik illetini büsbütün geride bırakmasına, gün boyunca yaşadığı bütün sıkıntıları bertaraf etmesine ve Allah’ın merhametine ulaşıp müthiş bir huzur ve saadet bulmasına vesile olacaktır.

Günlük dualardan biri olan bu duayı okuyan kişi aile saadeti ve mutluluk anlamında hemen hemen hiç kimsenin kavuşamadığı noktalara ulaşacak ve hiç kimsenin yakalayamadığı mutluluklara ulaşıp Allah’ın merhametine ve şefkatine tam manası ile aynı olacaktır, dua şöyle yapılır:

Okunuşu: “Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.”

Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır.”  (İbn Mace, Dua: 14)

5- Günlük Dualar, Yemekten Sonra Okunacak Dua:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.”

Anlamı: “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah’a hamd olsun.”  (Ebu Davud, At’ime:15)

Yemekten sonra 1 defa okunması kişinin evinin bereketinin artmasına vesile olacak bu dua; aynı zamanda maddi genişliğe ulaşmak, rızkı artırmak ve berekete vasıl olmak gibi niyetlerle okunduğunda hane gelirinin artmasına vesile olur.

Çünkü bu duayı okuyarak hane gelirini arttıran ve insanlara olan borcunu eda edip çok daha güzel bir hayata mazhar olan binlerce insanın örnek olayları tarihte bize nakledilmiş ve bu dua, defalarca tavsiye edilmiştir. Allah’ın izniyle yemekten sonra okunacak bu günlük duayı her yemekten sonra tatbik ederseniz, siz de bereket ve bolluğa mazhar olma onuruna erişeceksiniz.

İlginizi Çekecek: Namaz Sureleri, 10 Sure ve Türkçe Mealleri

6- Günlük Dualar, Elbise Giyerken Okunacak Dua:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.”

Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.”  (Tirmizi, deavat: 107)

Bir müminin kesinlikle ama kesinlikle bilmesi gereken hususlardan biri de şudur ki, şeytanlar ve kötü niyetli cinler dünyada her tarafta dolaşmakta ve müminlere özellikle eziyet verebilmek için türlü kılıklara ve kıyafetlere girip onları rahatsız ve taciz etmeye çalışmaktadır.

İşte günlük dualardan biri olan ve elbise giyerken okunması gereken bu duayı okuyan biri, hem karşılaşabileceği kötü enerjilerden en güzel şekilde muhafaza olunacak, hem de şeytanların ve cinlerin musallatından kurtulup kendisini huzura ve saadete kavuşturacaktır. Dolayısıyla bir müminin bu duayı kesinlikle uygulaması ve elbisesini giyerken okuması gerektiğini ifade etmeliyiz ve şiddetle tavsiye etmeliyiz.

7- Günlük Dualar, Helaya Girerken Okunacak Dua (Sol Ayakla Girilir):

Kişinin yine helaya girerken okuması gereken bu dua, özellikle karşılaşabileceği kötü enerjileri ve dünya üzerinde bulunan şeytani sıkıntıları bertaraf etmesi yönüyle oldukça güçlü bir duadır.

Bu duayı her helaya girdiğinde okuyan kişi, karşısına çıkacak her türlü rahatsız edici olayı kolaylıkla atlatacak; Allah’ın merhameti sayesinde müthiş bir rahatlama yaşayacak ve ömrünün çok daha bahtiyar bir şekilde geçtiğine şahit olacaktır.

Okunuşu: “Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.”

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım.”  (İbni Mace, Teharet: 9)

Ayrıca bir kişinin kalbinde hissettiği sıkıntılı durumları giderebilmek için de günlük dualardan biri olan bu duayı okuması gerekir ve hem helaya girerken, hem de heladan çıkarken okunması gereken dualara kesinlikle riayet etmesi gerekmektedir.

8- Günlük Dualar, Heladan Çıkarken Okunacak Dua (Sağ Ayakla Çıkılır):

Her mümin, heladan çıktığında oradaki musibetleri ve sıkıntıları da orada bırakmak ister; bu anlamda hela içerisinde kendisine musallat olma olasılığı bulunan bütün kötü enerjileri de bertaraf etmeyi arzular.

İşte bu anlamda Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’dan nakledilen şu dua, müthiş etkilere sahiptir ve kişiyi koruma kalkanına alması anlamında muazzam bir özelliktedir:

Okunuşu: “Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.”

Anlamı: “(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim. Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.”  (İbni Mace, taharet:10)

Evet, heladan çıkarken okunması gereken bu duayı siz de her fırsatta okumalı ve bu sayede bu duanın bereketi ile her türlü sıkıntıyı atlatıp Allah’ın merhameti ve şefkati ile dolu dolu yaşamaya çalışmalı, huzur ve saadeti temin etmeye gayret göstermelisiniz.

9- Bir Meclisten (Sohbet ya da Toplantıdan) Kalkarken Okunacak Günlük Dua:

Eğer içinde bulunduğunuz mecliste (sohbet veya toplantıda) itibar ve şeref edinmek ve şirinlik anlamında kendinize müthiş bir derinlik kazandırmak isterseniz, bu duayı her fırsatta okumaya çalışmalısınız ve şunu da bilmelisiniz ki bu dua; herhangi bir meclis, sohbet ya da toplantıya katılmadan önce de okunabilir; herhangi bir sohbet, toplantı ya da meclisin nihayetinde de okunabilir.

Bu duayı okuyarak içinde bulunduğu meclise hükmedebilecek yeterliliğe sahip olan binlerce insanın aktarımları bize örnektir ve bu dua sayesinde içine girilen mecliste bütün dikkatleri kendi üzerine toplayan, bununla birlikte müthiş bir şirinlik ve tatlılığa kavuşan insanların varlığı da bilinmektedir, dua şöyle yapılmalıdır:

Okunuşu: “Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.”

Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.”  (tirmizi, deavat: 38)

10- Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

Su içmeden önce veya su içtikten hemen sonra okunması gereken bu dua da günlük dualardan biri olarak nakledilen ve İslam alimleri tarafından özellikle zikredilen dualardan biridir.

  • Ve işin güzel tarafı bu duayı su içmeden hemen önce ve suyu bitirdikten hemen sonra okumayı adet edinen bir kişi, karşısına çıkabilecek her türlü hastalığı da bertaraf etmenin şerefine ulaşacaktır.

Evet yanlış okumadınız, bir mümin bu duaları okumayı adet haline getirirse (yani su içmeden hemen önce ve su içtikten hemen sonra bu duayı 1 defa okumayı adet haline getirirse) Allah’ın izni ve bereketi ile karşısına çıkabilecek her türlü hastalığı bertaraf edecek, her türlü musibetin ve sıkıntının cenderesinden kurtulup ferahlayacaktır.

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.”

Anlamı: “Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.”  (Ebu Nuaym)

İslam alimleri bu duayı özellikle hastalıklardan şifa bulma duası olarak da aktarmaktadır, çünkü su, bu dua ile vücuda girip yayıldıktan sonra vücudun bütün organlarına dağılıp şifa ve rahmet olarak görevini ifa etmeye başlayacaktır inşallah.

11- Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

Bir müminin aynaya bakarken mutlaka ama mutlaka okuması gereken bu dua, özellikle güzel ahlak sahibi olmak ve insanlar tarafından takdir edilmek maksadıyla okunur.

Fakat bu dua aynı zamanda ailenin içinde bulunduğu bütün sıkıntıları bertaraf edip daha huzurlu ve daha saadet dolu bir hayata nail olabilmek için de okunmalıdır.

Okunuşu: “Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.”

Anlamı: “Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”  (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

Evet, İslam alimleri aynaya bakarken okunması gereken bu duayı bize tavsiye ederken bu müthiş duanın aile içerisindeki bütün sıkıntıları giderebilecek bir potansiyel ile dolu olduğunu ifade etmekle birlikte, bu niyaz her türlü kaza ve belayı def edecek bir yeterliliğe sahiptir, ifadesini de kullanmışlardır.

12- Günlük Dualar, Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:

Herhangi bir vasıtaya binerken mutlaka okunması gereken bu dua, adet haline getirilirse kişinin o vasıtada karşısına çıkabilecek her türlü problem giderilecek ve Allah’ın izniyle bertaraf edilecektir.

  • Bununla birlikte vasıtaya bindikten sonra ininceye kadar bu kişinin ruhunda ve vücudunda rahmet esintileri esmeye başlayacak, kişi, Allah’ın izniyle muazzam bir koruma kalkanı içerisinde hareket edecek ve o vasıtadan ininceye kadar da rahmet ve merhamet ile dolu olacaktır.

Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

Okunuşu: “Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.”

Anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir. O’nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.”  (Zuhruf Suresi 13-14)

Vasıtaya binerken okunacak dua, günlük dualar içerisinde özellikle bu zamanda kesinlikle adet haline getirilmeli ve her mümin bu duanın faziletini anlayıp idrak etmeye çalışmalı; bununla birlikte çevresindeki insanlara da bu müthiş duayı tavsiye etmelidir.

13- Günlük Dualar, Eve Girerken Okunacak Dua:

Eve girerken okunacak dua olarak bilinen ve günlük dualar içerisinde son derece önemli bir yere sahip olan bu niyaz, kişinin eve girdikten sonra tamamen mutlu olmasına ve huzur dolu bir hayat yaşamasına vesile olduğu için İslam alimlerinin özellikle şiddetli tavsiyesi ile bize önerdikleri bir dua olarak bilinmektedir.

Öyle ki bu duayı her eve girdiğinde okuyan bir kişi, Allah’ın izniyle dışarıdaki bütün problemlerini dışarıda bırakacak, aile içerisinde son derece mutlu olacak ve hayatının gerçekten anlam kazandığını hissederek hane içerisinde mutluluk dolu bir ruh haline bürünecektir.

Okunuşu: “Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.”

Anlamı: “Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah’ın adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.”  (Ebu Davud, Edeb: 112)

14- Evden Çıkarken Okunacak Dua:

Bir kişi evden çıkarken bu duayı okursa, kişinin gün içerisinde kalbindeki bütün arzularını (tabii meşru olması şartıyla) gerçekleşeceğini ifade eden İslam alimleri, bu duanın bilhassa bir iksir-i azam olduğunu ve kişiyi her türlü muradına kavuşturabilecek bir potansiyel ile dolu olduğunu da dile getirmişlerdir.

Bu nedenle günlük dualardan biri olan ve evden çıkarken okunması gereken bu duayı her fırsatta mümin kardeşlerimize biz de tavsiye etmekteyiz ve bu duanın faziletinin ve bereketinin önemi üzerinde durmaktayız.

Okunuşu: “Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.”

Anlamı: “Allah’ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımıyladır.”  (Tirmizi, deavat: 34)

15- Günlük Dualar, Aksırma Esnasında:

Müminin mümine karşı vazifelerinden ve görevlerinden birinin de onun aksırması esnasında söylenmesi gereken aşağıdaki ifade olduğunu biliyoruz. Bu anlamda günlük dualardan biri olan ve herhangi bir müminin aksırması esnasında okunması gereken bu dua, kesinlikle bilinmeli ve hem karşı tarafın hem de kendimizin selameti adına uygulanmalıdır.

Aksıran kimsenin;  “Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi, o’nu işiten kimsenin de:  “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında “Yerhamukeallah” denildiğini duyunca:  “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin”. Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin” demelidir.  (Buhari, Edep: 125)

Günlük dualardan biri olan ve herhangi bir kişinin aksırması esnasında okunması şiddetle tavsiye edilen bu dua, Allah’ın izniyle dua sahibinin berekete mazhar olmasına ve karşısına çıkabilecek her türlü sıkıntıyı atlatmasına da vesile olur, aynı zamanda muhatap olan müminin de fazilet ve bereket içerisinde bir hayat yaşamasını temin eder inşallah.

  • Evet, size günlük dualar içerisinde en çok bilinmesi gereken ve en önemli dualar olarak aktarılan müthiş dualar üzerinde durduk ve bu niyazların faziletini aktardık, şimdi de harika bir kitap tavsiyesi ile yazımızı bitirmek istiyoruz.

Abdülkadir Çelik Bey’in Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı‘nı şiddetle tavsiye ediyoruz, bunun nedeni aşağıdaki okuyucu yorumlarını okuyunca daha iyi anlaşılacaktır.

Aşağıya hem kitabın indirme linkini, hem de bazı okuyucu yorumlarını aldık:

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

Eğer daha fazla dua öğrenmek isterseniz, sitede daha fazla dolaşmanızı tavsiye ederiz.

Mesela şu yazımızı da okuyabilirsiniz: Gece Okunacak Dualar Hayatınızı Değiştirebilir, Kaçırmayın!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*