Evliyaların Dilek Duası En Güçlü Dua, Kaçıran Pişman Olur!

Evliyaların Dilek Duası

Evliyaların Dilek Duası Arayanlar Mutlaka Okusun, En Sahih Dua

Evliyaların dilek duası olarak bilinen, fakat birçok insanın en doğru halini bilmediği bu dua, sizin de hayatınızda köklü değişikliklere vesile olabilecek son derece güçlü ve etkili sonuçlar doğuran mucizevi bir niyaz.

  • Bu duayı uygun şekilde yapıp en doğru haliyle uygulayabilen insanlar, Allah’ın izniyle her türlü amaçlarına ve muratlarına kavuşarak hem psikolojik anlamda hem de bedensel anlamda birçok sıkıntının üstesinden gelebilecek bir hale gelirler.

Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi evliyaların dilek duası, doğru şekilde tatbik edilmeli ve bu duayı gerçekleştiren insanlar da duanın hem doğru halini yapmalı hem de duayı eksiksiz bir şekilde tatbik etmelidir.

İşte bu yazımızda evliyaların dilek duasını eksiksiz bir şekilde yapabilmeniz için duanın tam halini ve bütün detaylarını en açık ifadelerle ortaya koymaya çalışacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde okumaya ve uygulamaya çalışın.

Evliyaların Dilek Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Evliyaların dilek duası, isminden de anlaşılacağı üzere her türlü dilek ve her türlü arzunun tahakkuku için başvurulabilecek son derece güçlü bir duadır. Ne var ki bu duayı yaparken niyet kısmına özen göstermeli ve niyet kısmını uygun bir şekilde gerçekleştirip her türlü dileğinize ve muradınıza uygun bir şekilde yapmalısınız.

  • Aşağıda evliyaların dilek duasının hangi niyet ve hangi amaçla okunabileceği hususunu aydınlatmaya çalışacağız ve bu konuda bu mübarek duayı her türlü niyetiniz için okuyabileceğinizin de altını çizeceğiz.

Fakat öncesinde çok önemli birkaç ayrıntı üzerinde durmamız gerektiğini ifade etmeliyiz; çünkü evliyaların dilek duasının kabulü bu önemli noktaların bilinmesine bağlıdır.

Duanın Kabulü için Çok Önemli Şartlar

Birçok insan, internet ortamında bulduğu duaları tamamen doğru zanneder ve bu duaları uygulayarak amacına ulaşmaya çalışır. Oysa ki internet ortamında bulunan birçok duanın yarım ve eksik olduğunu ve bu nedenle de çoğunun etkisiz ve işlevsiz olduğunu bilmek durumundasınız. Bu bağlamda evliyaların dilek duası adı altında sunulan birçok duanın da aslında yarım bırakıldığını ifade etmeliyiz.

Ayrıca birçok kişinin dua ederken duanın kabul şartlarına ve koşullarına tam manası ile riayet etmeden duayı tatbik ettiğini, bu nedenle de uyguladığı niyazın amacına ulaşmadığını ve yarım kaldığını belirtmek durumundayız. Bu anlamda size aşağıdaki şartlara özen göstermeniz gerektiğini de belirtmeliyiz:

Evliyaların Dilek Duası ve Allah’ı Tanıma Yönü

Evliyaların dilek duası tam manası ile amacına ulaşsın istiyorsanız, öncelikle her duanın kabulünde çok önemli bir konuma sahip olan “Allah’ı tanıma hususu”na dikkat etmelisiniz ve dua ederken kainatı yoktan var eden Sonsuz Kudretin karşısında olduğunuzu bilmenin bilinci ve farkındalığı ile Allah’a yönelmelisiniz.

Çünkü evliyaların dilek duasının kabulünde Allah’ı tanıma yönü oldukça önemli bir noktadır, fakat birçok kişi bu önemli hususa dikkat etmediği için duasının kabulü ile değil reddedilmesi ile karşılaşıp huzursuzluğa ve çaresizliğe sürüklenir.

Evliyaların Dilek Duası ve İçtenlik

Bir önceki maddede bu duanın kabulünde kişinin Allah’ı gerçek anlamda tanıması ve bilmesi gerektiğine vurgu yaptık, ne var ki bu duanın kabulü için aynı zamanda içtenlik noktasının da oldukça önemli bir husus olduğuna dikkat çekmeliyiz ve bu konuda size içtenlikle Allah’a yönelmeniz gerektiğini de belirtmeliyiz.

Bu anlamda İslam alimlerinin ve din büyüklerinin sözlerini ve uygulamalarını esas aldığımızda, evliyaların dilek duasının kabulünde kişinin Allah’ı gerçek anlamda tanımasının ve O’nun kudretini idrak etmesinin (bununla birlikte içtenlik içerisinde O’nun yüce dergah-ı izzetine yönelmesinin) ne kadar mühim bir mevkiye sahip olduğunu bilmekteyiz.

Evliyaların Dilek Duası Niyet Bölümü

Ve tabi ki yukarıda duayı aktarmaya başlarken dile getirdiğimiz gibi bu duanın niyet kısmı da özenle ve dikkatlice tatbik edilmesi gereken bir öneme sahiptir. Bunun nasıl yapılması gerektiğini aşağıda bulacaksınız, lütfen bundan sonraki kısmı daha dikkatli bir şekilde uygulamaya çalışın ve evliyaların dilek duasını bütün ayrıntılarıyla tatbik etmek için gayret gösterin.

Evliyaların Dilek Duası

Evliyaların Dilek Duası Nasıl Yapılır?

Bu aşamada kendinizi hazır hissettiğiniz herhangi bir zaman diliminde (bu zaman dilimi gece de gündüz de olabilir, bununla birlikte haftanın herhangi bir günü de olabilir) Cenab-ı Hakk’ın dergahına yönelmeli ve O’ndan hangi dilek için talepte bulunacaksanız, o dileği ve o amacı niyet etmeye çalışmalısınız.

  • Bu aşamada evliyaların dilek duasını tatbik etmek için öncelikle sessiz bir yere geçmeli ve ortalama 5 dakika boyunca sessizlik ve sükûnetin olması için kendinize güzel bir ortam ayarlamalısınız. Böyle güzel bir ortam ayarladıktan sonra ise, bu ortama geçip evliyaların dilek duasını aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirerek yapabilirsiniz:

Sizi rahatsız edecek herhangi bir dış etkenin olmadığı böyle bir ortamda, ayaktayken, kıble istikametine dönmeli; ardından da gözlerinizi kapatmalı ve bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra ise tam 21 defa besmele-i şerif okuyarak aynı zamanda niyetinize odaklanmaya gayret göstermelisiniz.

Yani bu mübarek uygulamayı hangi amaç ve hangi istek ile yapıyorsanız, o dileğe ve o arzuya odaklanıp Cenab-ı Hak’tan o arzunun talebi için içten içe niyazda bulunmalısınız.

Bu aşamadan sonra (yani 21 defa besmele-i şerif okuyup aynı zamanda niyetinizi içten içe tefekkür ettikten sonra) gözlerinizi açmalı ve dizüstü çöküp ellerinizi gökyüzüne kaldırarak aşağıdaki uygulama ile duaya devam etmelisiniz:

Duada Fatiha Suresinin Okunması

Bu aşamada evliyaların dilek duasını uygularken 7 defa Fatiha Suresi’ni okumalı ve aynı pozisyonda 7 defa Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra şu mübarek kelimeler ile Cenab-ı Hakk’ın dergahının mübarek kapısını içli bir şekilde çalmaya çalışmalısınız:

  • “Allah’ım senin dostun olan ve şüphesiz ki sen de onlara dost olduğun için daima yardım elini uzattığın insanların mübarek duaları ile sana yalvarıyor ve az önce kalbimde tuttuğum dileğin hasıl olması için senin dergahının dışında herhangi bir dergah olmadığının farkında olarak sana yöneliyorum. Biliyorum ki sen beni yarattığın gibi aynı şekilde benim içimdeki tarifi imkansız duyguları ve istekleri de yaratan sonsuz kudretsin ve biliyorum ki sen bana her anlamda güzellikler ihsan edip beni rahmetinin ve merhametinin koruyup kollaması ile muhafaza buyurursun. İşte dergahına geldim ve evliyaların dilek duası ile kapını çalıyorum. Ne olur bana da mübarek dergahının muazzez kapısını aç Allah’ım. Amin.”

Bu mübarek kelimeler ile Cenab-ı Hakk’ın dergahını çaldıktan sonra, şimdi de bu mübarek duanın son aşaması olan aşağıdaki bölüm ile uygulamayı gerçekleştirmelisiniz:

Evliyaların Dilek Duası ve Bir Ayetin Tatbiki

Yukarıdaki mübarek kelimeleri söyledikten sonra yine aynı pozisyonda ve aynı tavır içerisinde şu mübarek ayet-i kerimeyi 7 defa okuyarak Cenab-ı Hakk’a yönelmeye ve en kalbi hissiyatınız ile O’na kendinizi anlatmaya çalışmalısınız:

“Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Bu mübarek ve muazzez ayet-i kerimeyi 7 defa okuduktan sonra ise şu güzel kelimelerle Allah’a yalvarıp evliyaların dilek duasını bitirmelisiniz:

  • “Allah’ım dilek, senin kalpte yarattığın bir duygu olduğu gibi kalbi yaratan sonsuz kudretinin hakkı da bizim kalbimizde tuttuğumuz ve hürmet ile baktığımız en mühim duygudur. Allah’ım sana eni en iyi tanıyan kullarının yapmış olduğu en içli niyazlar ile müracaat eden mübarek evliyalar, seni en iyi tanıyan ve en iyi bilen insanlardır şüphesiz. İşte ben de seni en iyi tanıyan ve en iyi bilen kullarının yapmış olduğu mübarek dualar ile kapına geliyor ve içinde bulunduğum durumu sana arz etmenin şerefi ve onuru ile dergahına müracaat ediyorum. Ne olur bana da güzel kapının soylu makamını nasip et ve beni de duanın başında kalbimde tuttuğun niyet ile ödüllendir Allah’ım. Amin.”

Evet, bu etkili sözler ile Cenab-ı Hakk’ın dergahına yöneldikten sonra evliyaların dilek duası tamamlanmış olacak. İnşallah bu sayede her muradın gerçekleştiğini ve Cenab-ı Hakk’a meşru bir şekilde arz ettiğiniz dileğin husule geldiğini görerek mutlu ve bahtiyar bir şekilde yaşarsınız.

Eğer dilek duasını bu şekilde öğrendiyseniz, lütfen aşağıdaki tavsiyemize de kulak verin ve aşağıdaki önemli kitap tavsiyesinin ne kadar etkili olduğunu kendiniz gözlemleyin:

Kenzül Dua Kitabı

  • Evet, şimdiye kadar binlerce insanın hayatını gerçek anlamda değiştirmesine vesile olan Kenzül Dua Kitabının içindeki mucizevi dualar, sizin de hayatınızda adeta bir sihirli değnek etkisi gösterecek ve size de her türlü dileğinizin gerçekleşmesi için muhteşem bir potansiyel armağan edecek.

Bu kitapta yer alan duaların gerçekten de son derece etkili olduğuna, okuyucu yorumlarını okuduktan sonra bizler de kanaat getirdik ve bu anlamda size de okuyucu yorumlarını en ince ayrıntısına kadar analiz etmenizi tavsiye etmek istiyoruz. Çünkü bu eserde bulunan dualar gerçekten de mucizevi özelliklere sahip ve okuyan insanların muhteşem değişimler yaşamasına vesile oluyor.

Kenzül Dua isimli bu muhteşem kitabı indirip hemen okumaya başlamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. (Şuraya tıklayıp bu güzel dua kitabını indirebilirsiniz.)

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Son 2 dua yazımız da size hitap ediyor olabilir:

Mezarlıkta Okunacak Dua Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Salaten Tuncina Duası ile Murad Ettiğiniz Her Şeye Kavuşacaksınız, İnşallah!

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*