Dua Nedir 10 Soru ve 10 Cevap ile Bilinmesi Gereken Her Şey

İslami dua kavramı hakkında önemli bilgiler

Dua, İslam dinindeki en önemli kavramlardan biridir. Kuran-ı Kerim’de dua kavramının doğrudan veya dolaylı olarak 200 defa zikredilmiş olması konunun önemini izah etmeye sanırız yeterli bir delildir.

Ancak bu kadar önemli bir kavram hakkında derli toplu bilgilere ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Çünkü dua söz konusu olduğunda ulaşılabilen çalışmalar “bereket duası, dilek duası, cesaret duası, kaza-beladan koruyan dua…” gibi özel bir alanla ilgilidir. Bu itibarla genel anlamda “Dua nedir?” tarzında geniş boyutlu bir soruya böylesi çalışmalarda cevap bulmak mümkün değildir.

İşte bu yazımızda özel olarak bir duaya değinmek yerine dua kavramı üzerinde durmayı uygun gördük. 10 soruda duanın ne olduğu, nasıl niyaz edildiği, dua adabı ile duaların makbul kabul edildiği zamanlar üzerine detaylı bilgiler sunacağız.

Yazımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve sorularımıza geçiyoruz:

Dua kelimesi hangi dilden alınmıştır ve anlamı nedir?

Dua kelimesi Arapça “dea” sözcüğünden gelmektedir. Bu ifade “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım dilemek” anlamlarına gelmektedir.

Dua kelimesi için Eski Türkçede “alkış” kelimesi kullanılmaktaydı. İslamiyet’in kabulünden sonra ise “yakarış, niyaz, el açmak” gibi ifadeler dua kavramının karşılığı olarak tercih edilmiştir.

Dua, kul ile yaratıcısı arasındaki diyalogdur. Mümin dua ederken durumunu yüce Rabbine arz ederek ondan çeşitli dileklerde bulunur. Zira insanoğlu aciz ve güçsüz bir varlıktır. Yüce Allah ise sonsuz güç ve kudret sahibidir.

Hz. Peygamberin hadislerinde dua kavramı nasıl açıklanmıştır?

Hz. Muhammed duayı her şeyden önce ibadet hükmünde kabul etmiştir:

“Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur.” (Tirmizî)

Ayrıca İslam Peygamberi duanın kaza-belayı önlediğini ve ömrün bereketini arttırdığını ifade buyurmuştur:

“Dua, ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır.” (Tirmizi)

“Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazaya siper olur.” (Buhârî)

Dua etmenin önemini her vesile ile sahabelere izah eden Hz. Muhammed pek çok duanın sözlerini müminlere bizzat öğretmiş ve dua etme adabı bakımından Müslümanlara örnek olmuştur.

Dua ederken Allah’a nasıl hitap edilmelidir?

Kişi dua edeceği zaman “Allah’ım, Ya Rabbim” gibi bilinen isimlerle hitap edebileceği gibi “Ya Kayyum, Ya Nafi, Ya Mucip” gibi Esmaül Hüsna’dan isimlerle de Allah’a niyaz edebilir.

“En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimler ile dua edin” (A’râf-180)

Allah dışındaki kişiler duanın kabulü için aracı olarak seçilebilir mi?

Bazı kitaplarda kimi din büyüklerinin ismi veya bazı meleklerin adı zikredilerek dua edildiği görülmektedir. Bu tavır kesinlikle yanlıştır. Zira İslam inancında yalnız ve ancak yüce Allah’a hitaben dua edilebilir. İyi niyetle dahi olsa başka bir varlığın ismi anılarak dua edilemez.

“Gerçek dua ancak O’nadır. O’ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.”  (Ra’d-14)

Duaların kabulü konusunda Kuran-ı Kerim’de hangi ifadeler bulunmaktadır?

Yüce Allah kendisine yönelen kullarının dualarına karşılık vereceğini açık bir şekilde şu sözlerle ifade etmiştir:

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara-186)

Duaların makbul kabul edildiği zamanlar var mıdır?

İslam anlayışında kul, dilediği her vakit dua edebilir. Zira kul ile yaratıcısı arasında zaman mefhumu hiçbir şekilde engel değildir. Ancak gerek Kuran-ı Kerim’de gerekse de Hz. Muhammed’in hadislerinde duaların daha makbul kabul edildiği zamanlar da ifade edilmiştir. Bu vakitler şöyle sıralanabilir:

“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.” (İbn Mâce )

Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur.” (Ebû Davûd )

Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi” (Zâriyât, 51/18)

“Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır. O hâlde secde hâlinde bolca dua ediniz.”  (Müslim)

“En hayırlı / kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır” (Tirmizî )

Gecenin sonunda yapılan dua daha faziletlidir ve kabul edilmesi daha çok umulur.” (Tirmizî )

İslam alimleri yukarıda sıralanan vakitler dışında şu zamanlarda yapılan duaların da makbul kabul edildiğini ifade etmişlerdir:

  • Kuran hatminden hemen sonra
  • Gün batımından hemen önceki zaman
  • Fatiha süresinin son sözcükleri duyulduğu zaman
  • Ölünün gözünün kapatılmasından hemen sonra
  • Seher vakitleri

Bu zamanlar dışında savaş sırasında ve ezandan hemen sonra yapılan duaların da daha güçlü bir icabet aldıkları belirtilmiştir.

Duanın usul ve adabı hakkında neler söylenebilir?

Duaların nasıl niyaz edileceği hususunda ayet, hadis ve sahih kaynaklar ışığında şunlar ifade edilebilir:

Dua edilirken mutlaka kıbleye dönülmelidir. Ayakta dua edilmemeli, dizleri üzerine çökmelidir. Ancak kaza-beladan def eden dua gibi niyazlarda kişi ayakta da dua edebilir ve yüzün çevrildiği cihet (yön) de farklı olabilir.

İnanarak, ümit ederek ve Allah’tan korkarak dua edilir. Bu hususta şu ayeti kerime yol göstericidir: “Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’râf- 55)

Kısık sesle ve yalvarır gibi dua edilmelidir. Alçak bir ses tonu ile dua edilmesi gerektiği şu ayette beyan edilmiştir:

“Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gâfillerden olma.” (A’râf-205)

Dua sonunda “amin” veya “duamı kabul et” denir. Peygambere salât ü selam getirilir ve Fatiha suresi okunur. Hz. Muhammed dua bittikten sonra kendisine salavat getirilmesi hususunda şu hadisi şerifi buyurmuşlardır:

“Dua sema ile arz arasında durur. Bana salât okunmadıkça, Allah’a yükselmez.” (Tirmizî)

Kimlerin duası kabul olmaz?

Kâfirlerin, fitne çıkaranların ve Allah’a şirk koşanların duaları kabul olmaz. Dua yalnızca inanan müminler için bir rahmet kaynağıdır.

“Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.” (Râ’d-13)

“Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana dua (ibadet) etmeğe tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min-60)

“Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir; lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin bir azap vardır.” (Şûrâ-26)

Kötü şeyleri dilemek için dua edilebilir mi?

Dua sadece helal dairesi çerçevesindeki dilekler için edilebilir. Haram ve kötü icraatlar için dua edilemez.

Dua etmek aynı zamanda ibadet hükmündedir. Bu itibarla duayı anlamından uzaklaştırmak ve onu şer amaçlar için kullanmaya çalışmak büyük bir günahtır.

Aceleci davranmanın duanın icabetini ortadan kaldırması ne demektir?

Dua eden mümin sabırla ve içtenlikle dua etmelidir. Eğer kişi acele ederse duasına karşılık bulmayabilir. Bu konuda Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) şu hadisi şerifi nakletmiştir:

“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyudular ki: “Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: “Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi.” (Buhârî)

Tüm dua örneklerini bir arada bulabileceğimiz güvenilir dua kitapları var mıdır?

Elbette günümüzde de tamamı sahih dualardan oluşan dua kitapları mevcuttur. Bu eserler müminler için her zaman başucu kaynakları olmuştur.

Bu tarzdaki eserlerden birisi de “Kenzül Dua” adlı eserdir. Bu kitabın alt başlığı ise “Her Kapıyı Açan Murad Duaları”dır.

Bu eseri incelemenizi tavsiye ediyor, Allah’a emanet olun, diyoruz.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*