Doğum Yapacak Kişiyi Mucizevi Şekilde Rahatlatan Bir Dua, Dikkat!

Doğumda Okunacak Dua Çok Etkili, Müthiş Kolaylaştırıcı Bir Niyaz!

Değerli okurlarımız ve kıymetli mümin kardeşlerimiz, size bu yazımızda doğumda okunacak dua hususunda oldukça detaylı bilgiler aktaracağız ve doğumda okunacak duanın gerçekten de mucizevi etkilere sahip olduğunu gözler önüne sermeye gayret göstereceğiz.

  • Bu bağlamda yazıyı dikkatli bir şekilde okuyun lütfen ve doğumda okunacak duanın mucizevi etkilerine bizzat kendi hayatınızda şahit olmaya çalışın siz de:

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki doğumda okunacak duayı hem doğum yapacak olan kişinin bizzat kendisi okuyabilir, hem de çevresindeki insanlar doğum yapacak olan kadına destek olmak ve onu manevi bir şekilde desteklemek maksadıyla okuyabilir.

  • Yani aktaracağımız duaları anne adayının kendisi de okuyabilir, onu desteklemek isteyen insanlar da okuyabilir; hatta mümkünse hem anne adayı kendisi okumalı hem de onun yakın çevresindeki insanlar da ayrıca bu duaları okumaya çalışmalıdır.

Böylelikle doğum çok daha kolay olacak ve doğum sonrasında Allah’ın izniyle mucizevi olaylar da gerçekleşecektir.

Doğumdan Önce Okunacak Dualar

Bir anne adayının çocuğunun kolay doğması maksadıyla ve doğum sonrasında da çocuğun Allah’ın izniyle farklı farklı faziletlere ulaşabilmesi amacıyla okuyabileceği birçok dua olduğu bilinmektedir.

Bu anlamda İslam alimleri bilhassa Yasin Suresi’nin doğum öncesinde mutlaka okunması gerektiğini ifade etmişler ve Yasin Suresi hakkında şunları söylemişler:

  • “Bir kadın doğum öncesinde 5 gün boyunca Yasin Suresi’ni her gün bir kez okursa, o kadın hem doğumunu kolay bir şekilde atlatacak hem de Allah’ın izniyle doğan çocuğu muhteşem bir zekaya sahip olacaktır.”

Yine İslam alimlerinin beyanlarına göre kişi Yasin Suresi ile birlikte hem doğumu kolaylaştırmak hem de doğacak olan çocuğun mucizevi özelliklere sahip olmasını sağlamak maksadıyla aşağıdaki sureleri de sırasıyla okumalıdır:

Fetih suresi,
Tebareke,
Amme,
Ayet-el Kursi
Fatiha,
Felak-Nas,
İhlas

İslam alimleri doğum öncesinde okunacak bu duaları bir kadının özellikle art arda okuması ve sonrasında da okumuş olduğu bu duaları 1 şişe zemzeme okuması ve doğuma giderken de bu şişe dolusu zemzemi yanında götürüp doğum öncesinde içmesi gerektiğini ifade ederler.

Evet, bir kişi doğum öncesinde yukarıya aldığımız sureleri okuyup bu okumaları zemzem suyuna (veya zemzem suyunu bulamaması halinde normal bir suya) okuyup üflerse ve bunu bir şişenin içinde muhafaza ederse, sonrasında da doğuma giderken bunu yanında götürüp doğum öncesinde bu suyu içerse, Allah’ın izniyle hem doğum anı oldukça kolay geçecek, hem de kişinin çocuğu muhteşem bir potansiyele ulaşacaktır.

Doğumdan Kısa Süre Önce:

1. Meryem Suresi 23-24-25-26. ayetler

Bismillahirrahmanirrahim
“Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya. Ve hüzzı ileyki bi ciz’ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya.”

İslam alimleri ve din büyükleri Meryem Suresi’nin bahsi geçen ayetlerini doğum öncesinde okuyan bir kadının Allah’ın izniyle çok hafif sancılar içerisinde doğumunu geçireceğini bildirmişler ve bu ayetlerin aynı zamanda kişiye muazzam bir fazilet ve başarı kazandıracağını da dile getirmişlerdir.

2. Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) Sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

Araf Suresi 54. ayet

Bismillahirrahmanirrahim
“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.”

Yukarıda tarif edilen iki uygulamayı düzgün bir şekilde gerçekleştiren bir kadın, hem doğum sancılarının eziyet verici sıkıntısından kurtulacak hem de çocuğunu sağ salim doğurup kucağına almanın mutluluğunu yaşayacaktır inşallah.

Bu iki uygulama, diğer uygulamalarla birlikte yapılabileceği gibi tek başına ayrıca da yapılabilir ve Allah’ın izniyle muhteşem sonuçlara vesile olur.

3. İnşirah Suresi

Bismillahirrahmanirrahim
“Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke . Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren . Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.”

İslami konularda uzman olan birçok insan ve özellikle sahabe efendilerimiz, İnşirah Suresi’nin doğumda okunacak müthiş bir dua olduğunu ifade etmişler ve bu duayı doğum öncesinde 7 defa okuyan bir kadının muazzam bir ferahlama ve rahatlama yaşayacağını ifade ederek kişinin bu duayı kesinlikle başucu duası haline getirmesini de bildirmişlerdir.

Bu anlamda İnşirah Suresi, doğum öncesinde 7 defa okunursa inşallah hem doğum kolaylaşacak hem de doğacak çocuk muazzam noktalara ulaşabilecek güzel bir insan olacaktır.

İlginizi Çekecek: Dua Ayetleri Arayanlar Mutlaka Okuyup Mucizeye Şahit Olmalı!

4. İnşikak Suresi İlk 6 Ayet

Bismillahirrahmanirrahim
“İzessemaunşakkat. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ve izel’ardu muddet. Ve elkat ma fiyha ve tehallet. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.”

Yine eski kaynakları incelediğimizde ve bilhassa Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’dan nakledilen rivayetleri mercek altına aldığımızda, doğum öncesinde 1 kadının İnşikak Suresi’ni 9 defa okuması halinde mucizevi gelişmeler yaşayacağı ifade edilmiş ve bildirilmiştir.

Bu anlamda doğum öncesinde doğum sancısı çekmeye başlayan bir kadın, İnşikak Suresi’ni 9 defa üst üste okuyup ardından da 1 defa Fatiha Suresi’ni okursa, inşallah rahatlamaya başlayacak ve kişinin hem bedensel hem de psikolojik anlamda rahatlamaya başladığı görülecektir.

5. Abese Suresi 19-20. ayet

Bismillahirrahmanirrahim
“Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu.”

Birçok İslam alimi ve birçok din büyüğü, Abese Suresi’nin 19 ve 20. ayetlerinin doğum öncesinde bir kadın tarafından okunması halinde kadının içten içe bir haz yaşayacağı ve müthiş bir keyif ile doğum yapacağı ifade edilir.

  • Yani İslam alimlerine göre bir kadın, bu ayetleri okuması halinde huzur dolu ve saadet dolu bir şekilde doğumunu gerçekleştirir; bunun için bahsi geçen ayetlerin üst üste 7 defa okunması ve sonrasında da kişinin İhlas Suresi’ni 1 defa okuması gerekmektedir.

Doğum öncesinde okunabilecek dualardan bahsettiğimiz bu kısım sonrasında, şimdi de bir kişinin doğum esnasında hem kendisinin hem de yakınlarının okuyabileceği dualardan bahsedelim ve bir kadının özellikle doğum esnasında hangi dualara başvurup hem bedensel hem de psikolojik anlamda rahatlayabileceğini anlatmaya çalışalım:

Doğum Esnasında Kendiniz ve Yakınlarınız:

1- Ashâb-ı Kehf İsimleri:
Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Kıtmîr.

Hem doğum yapacak olan kadın hem de bu kadının çevresinde bulunan insanlar Ashâb-ı Kehf isimlerini sürekli bir şekilde telaffuz ederlerse, bu kişilerin maneviyatı ve ruhani yardımlarına mazhar olarak oldukça kolay bir doğum gerçekleşecek ve mucizevi bir şekilde rahatlama yaşanacaktır inşallah.

  • Çünkü birçok rivayet incelendiğinde Ashâb-ı Kehf isimlerinin özellikle doğum esnasında kadın tarafından okunmasının müthiş bir huzur ve harika bir mutluluk ile eşdeğer olduğu görülmektedir, ayrıca doğacak olan çocuğun da Ashâb-ı Kehf gibi salih bir evlat olacağı ifade edilmektedir.

Yine kadının doğum esnasında yaşamış olduğu sancıları hafifletmesine ve daha rahat bir doğum gerçekleştirmesine vesile olacak aşağıdaki dualar da üst üste 7 defa okunmalı ve kişi, bu sayede Cenab-ı Hakk’ın merhametine iltica edip kendisini manevi bir huzur iklimine çıkarması için içten içe temennide bulunmalıdır.

Aşağıya aldığımız duaları kişi hem kendisi doğum esnasında okumalı hem de çevresindeki insanlara okuması için tavsiyede bulunmalıdır.

2- Rabbiyesir vela tuassır. Rabbi temmim bil hayr.

3- Lailahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.

Evet, yukarıdaki duaları tarif ettiğimiz şekli ile okuyan kadınların doğum esnasında harika bir rahatlama ve ferahlık hissedecekleri bilinen bir gerçektir ve tarihte yaşanan olaylar da bunun bariz bir kanıtı olarak önümüzde durmaktadır.

  • Öyleyse biz müminler bu duaların mucizevi gücüne inanarak ve iman ederek Cenab-ı Hakk’ın merhametine her fırsatta içtenlikle yönelmeli ve O’nun rahmetini temenni ederek yolumuzu aydınlatmasını arzulamalıyız.

Aktarmış olduğumuz dualar sonrasında şimdi de bu duaların ne kadar farklı özelliklere sahip olduğunu da ifade etmeliyiz:

Doğumda Okunacak Dualar Çocuğun Zengin Olmasına Vesile Olur!

Bir kadın doğumda okunacak duaları doğum sonrasında da 1 ay boyunca her gün 1 defa okumaya çalışırsa, Allah’ın izniyle bu kadının çocuğunun ileride harika bir zenginliğe kavuşacağı ve parmakla gösterilecek bir noktaya geleceği bildirilmiştir.

  • Tarihte yaşanan olaylar bir kadının doğum esnasında bu duaları okuması halinde, ileride çocuğunun zengin olacağına işaret etmektedir ve birçok olay da bunun kanıtı olarak ortada durmaktadır.

Öyle ise bir kadın doğum sonrasında da bu duaları 1 ay boyunca her gün birer defa okuyup kendi çocuğunun hayatını daha muntazam bir şekilde ve daha mutlu bir biçimde geçirip zenginlik ve bolluk dolu bir hayat yaşamasını temin etmeye çalışmalıdır.

Doğumda Okunacak Dua, Anneyi Her Türlü Muradına Erdirir

Bununla birlikte İslam alimlerinin rivayetlerine göre doğumda okunacak dua, sadece çocuğun ilerleyen hayatında zengin olmasını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda annenin de her türlü meşru dileğinin gerçekleşmesine ve her türlü meşru muradının hakikat olmasına vesile olur inşallah.

  • Yani bir kadın bu duaları doğum sonrasında da 1 ay boyunca her gün birer defa okursa ve bunu alışkanlık haline getirirse, o kadının Allah’ın izniyle her türlü meşru dileği gerçekleşecek ve kadın Cenab-ı Hakk’ın kendisine merhamet ettiğine şahit olacaktır.

Bu önemli noktaları aktardıktan sonra şimdi de harika bir kitap tavsiyesi ile yazımızı bitiriyoruz:

Doğumda Okunacak Dua ve Kenzül Dua Kitabı

Bir anne adayının hem kendisi için hem de doğacak olan çocuğu için harika bir dua kitabı olan Kenzül Dua Kitabı’nı kesinlikle incelemesi ve içindeki müthiş duaları uygulaması gerekmektedir.

  • Çünkü Kenzül Dua Kitabı gerçekten de mucizevi dualarla dolu ve kişinin hayatını değiştirebilecek uygulamalar ile dolu bir kitap olarak karşımızda durmaktadır, zaten bu kitabın okuyucu yorumlarını az biraz incelerseniz kitabın etki gücünü ve ne kadar müthiş bir potansiyele sahip olduğunu hemencecik anlarsınız.

Bu anlamda bazı okuyucu yorumlarını ve kitabın indirme linkini aşağıya alıyoruz:

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

Eğer daha farklı dualarla hayatınızı renklendirmek ve Cenab-ı Hakk’ın merhametine daha fazla yakınlaşmaya çalışmak isterseniz, sitedeki diğer yazılarımızı da incelemelisiniz.

Örneğin şu yazımız da ilginizi çekecektir: Sefer Ayı Duası Hükmünde 3 Muazzam Etkili Niyaz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*