Büyü Nasıl Yapılır, İşin Aslını Siz de Öğreneceksiniz!

Büyü türleri ve büyünün nasıl yapıldığına dair ayrıntılı bilgiler

Büyü, olağanüstü güçler yardımı ile yaşamı değiştirme sanatıdır. Bu sanat insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Ancak ilk çağlardan beri büyü yapma sanatı sadece belli bir kesim tarafından icra edilebilmiştir. Geriye kalan kitleler ise bu alanı devamlı merak etmiş ve daima “Büyü nasıl yapılır?” sorusunu sormuştur.

Bu soru o kadar ilgi çekici bir konuya işaret etmektedir ki tüm ömürlerini buna adayan kişiler dahi çıkmıştır.

Biz de bu yazımızda “Büyü nasıl yapılır?” diye sorduk ve sorunun en ayrıntılı yanıtlarını sizler için araştırdık. Ancak yanıtlara geçmeden önce büyünün gerçekten var olup olmadığına dair kısa bir bilgilendirme yapmayı uygun gördük.

Büyü gerçekten var mıdır yoksa büyü sadece düşsel bir kavram mıdır?

Büyünün var olup olmadığını hem kutsal kitaplardaki beyanlarla hem de bilimsel bakış açısıyla denetlediğimizde her iki alanda da “büyünün var kabul edildiğini” rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tevrat, İncil, Zebur ve Kuran-ı Kerim’de yani her dört semavi kitapta da büyü kavram olarak geçmekte ve var olduğu kabul edilmektedir.

Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran’da pek çok  yerde “büyü” ve “sihir” kelimeleri geçmektedir. Hz. Muhammed’in birçok hadisi şerifinde de büyünün olumsuz tesirlerine dair bilgi verilmiştir. Bu itibarla bir Müslüman’ın “Büyü yoktur.” gibi kestirmeci bir yaklaşım sergilemesi dinin temel kaynakları ile ters düşmek anlamına gelmektedir.

Bilim dünyası da 19. yüzyılın sonlarından itibaren deney ve gözlem ile tespit edilemeyen olağanüstü güçlerin (dolaylı olarak da büyünün) varlığını kabul etmektedir.

4 farklı yolla büyü nasıl yapılır?

Bugüne kadar dünyanın değişik coğrafyalarında yapılan tüm büyüler incelendiğinde genel olarak 4 farklı metotla büyü yapıldığına tanık olunmaktadır.

Bu metotlar şöyle izah edilebilir:

Vefk ile büyü nasıl yapılır?

Vefk, büyü yapmak maksadıyla yazılmış metin demektir. Daha çok Arapça veya Süryanice yazılan bu metinlerde kullanılan ifadeler semboliktir.

Arapların meşhur ebced hesaplamaları ile Yahudilerin Kabala sistemi vefklerde en sık başvurulan uygulamalardır.

Vefk adlı büyü yazıları daha çok beyaz zemin üzerine mavi mürekkepli kalemlerle oluşturulmaktadır  ve büyülü sözcükler geometrik şekillerin içine yazılmaktadır.

Vefklerle yapılan büyüler şunlardır:

 • Yıldız büyüsü
 • Kemik büyüsü
 • Ceviz büyüsü
 • Uyku büyüsü
 • Canbar büyüsü

Belli malzemelerle büyü nasıl yapılır?

Daha çok necis (pis) denilen malzemelerle yapılan büyülerdir. Bu büyüler, “kara büyü” olarak adlandırılır. Çünkü yapılış amaçları kötülük yapmak ve insanlara zarar vermektir.

Büyü malzemeleri belli aşamalardan geçirilir ve malzeme üzerine bir süre tılsımlı sözcükler okunur.

Malzemeli büyülerde en ufak bir hata büyünün yön değiştirmesine sebep olur ve büyünün başka bir konuda etki göstermesine neden olur. Bundan ötürü en fazla uzmanlık gerektiren büyüler bu kategorideki uygulamalardır.

Belli bir malzemeye dayanan büyüler şunlardır.

 • Domuz yağı büyüsü
 • Sabun büyüsü
 • Karabiber büyüsü
 • Tırnak büyüsü
 • Tuvalet büyüsü
 • Para büyüsü

Sembolik ritüellerle büyü nasıl yapılır?

Bu büyülerde de temel bir büyü malzemesi kullanılır. Ancak  bu malzeme ile birlikte gerçekleşmesi istenen olayın küçük bir provası da yapılır. Büyü içinde tiyatroya benzeyen sembolik uygulamalarla gerçek yaşamın değiştirilmesi hedeflenir.

Dans etme, hırıltılı ses tonu ile şarkılar söyleme ve belli sayıda adım atarak yön tayini yapma gibi uygulamalara dayanmaktadır.

Sembolik ritüellerle yapılan büyülerin en yaygın uygulananları şunlardır:

 • Adet kanı büyüsü
 • Papaz büyüsü
 • Yumurta büyüsü
 • Kaşık büyüsü
 • Nohut büyüsü
 • Saç büyüsü
 • Tuz büyüsü
 • Yılan büyüsü

Kutsal metinlerin tersten okunması ile büyü nasıl yapılır?

Kuran dışındaki kutsal kitapların belli bölümlerinin tersten okunması ile yapılan büyülerdir. Kuran-ı Kerim kıyamete kadar Allah tarafından korunacağı vaad edilen bir kitaptır. Bu nedenle büyü aracı olarak kullanılamaz.

Buna karşın Vedalar, Tevrat, Yeni Ahit ve Avesta metinleri büyü metni işlevinde yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Kutsal metinlerin tersten okunması ile yapılan büyüler şunlardır:

 • Mum büyüsü
 • Çingene büyüsü
 • İğne büyüsü
 • Lamia büyüsü
 • Kilit büyüsü
 • Kilit büyüsü
 • Köpek büyüsü

İnsanlar hangi amaçları gerçekleştirmek amacıyla büyüye başvurmaktadır?

Yukarıda sıralan tüm büyüler genel olarak şu niyetleri gerçekleştirmek maksadıyla yapılmaktadır:

 • Düşmanları yenmek veya sevilmeyen kişilerden kurtulmak
 • Aşk konusunda mutluluğu yakalamak
 • Zenginleşmek ve maddi yönden rahata ermek
 • Aile fertlerini yönlendirmek ve böylece aile saadetine kavuşmak
 • İnsanları aldatmak veya belli taraflara yönlendirmek

Bu amaçlar dışında çok daha özel durumlarla ilgili de büyü yapılabilmektedir.

Büyü nasıl bozulur?

Tüm büyüler iki farklı yolla bozdurulabilmektedir. Bu yollardan birincisi “arkaik metot”tur. Yani eski geleneklere dayanarak büyüyü bozmaktır. Aslında büyünün tekrar yeni bir büyü yapılarak bozdurulmasıdır. Bu metotta bazen tehlikeli ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

İkinci büyü bozma yolu ise çok daha güvenilir ve tesirlidir. Zira bu metotta “Kuran-ı Kerim’den belli sureler okunarak büyü bozdurulmaktadır.” Kuran’dan ayeti kerimlerin okunması ile en güçlü büyüler dahi bir anda hükümsüz bırakılabilmektedir.

Büyü yaptırmak günah mıdır?

İslam inancında büyü yapmak kesin bir dille yasaklanmıştır. Kuran-ı Kerim’de Felak suresi ile Maide suresinde büyü yapmanın günah olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Hz. Muhammed de pek çok hadiste büyü yapmanın büyük bir günah olduğunu ve müminlerin bu şer uygulamadan uzak durması gerektiğini ifade etmiştir.

İslam alimleri de büyü yapmayı “kebair-i ekabir” yani “7 büyük günah”tan biri sayarak ciddi uyarılarda bulunmuşlardır.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.)

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*