Bu Bağlama Duası 24 Saat İçinde Muhteşem Gelişmelere Vesile Olacak!

Bağlama duası

Bağlama duası yapacak olan insanların son derece dikkatli olmaları gerektiği hususunu daha önceki yazılarımızda da ifade etmeye çalışmıştık; ne var ki birçok insan hala bağlama duasının nasıl yapılması gerektiğini bilmediği için ayrıca detaylı bir yazı kaleme alma ihtiyacı hissettik.

 • İşte bu yazımızda bağlama duası ile alakalı bilmeniz gereken bütün ayrıntıları en ince noktasına kadar anlattık ve hangi işlem basamaklarını yaparak bağlama duası yapacağınız hususunu da açık ve net ifadelerle ortaya koyduk.

Dolayısı ile gerçek anlamda bağlama duası yaparak amacınıza ulaşmak ve muradınıza kavuşmak için, bu yazıda aktarılan bütün ayrıntıları dikkatli bir şekilde takip etmeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır inşallah. Ne var ki size yazıyı en az 2 defa baştan sona kadar okumanızı, ardından da bağlama duasını gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz.

Bağlama Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Bağlama duası herhangi bir kişinin kalbine hükmedip o kişinin kalp ülkesinde taht kurmak isteyen herhangi bir insanın uygulayabileceği ve doğru yapıldığında muazzam sonuçlara vesile olan muhteşem bir uygulamadır.

Bu uygulamayı kendinize bağlamak istediğiniz kişi için yapabileceğiniz gibi, herhangi bir kişinin kalbini bir başka kişinin sevgisi ve muhabbeti ile doldurmak için de uygulayabilirsiniz. Fakat bağlama duası genellikle herhangi bir kişinin kalbini kendi sevginiz ve muhabbetiniz ile doldurmak için yapılır ve bu yazı boyunca da size birinin sevgisini veya muhabbetini kazandıracak dua uygulamasının nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız.

Bağlama Duasının Kabulü için Çok Önemli Şartlar

Ne var ki bu uygulamayı gerçekleştirirken bilinmesi gereken oldukça önemli hususlar ve şartlar bulunmaktadır ve herhangi bir kişinin bu uygulamayı gerçekleştirirken bu şartlara riayet etmemesi durumunda ciddi sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle bu şartları ve hususları teker teker incelemeli ve ona göre bağlama duasını tatbik etmeye başlamalısınız.

Bağlama Duası ve Sunulan Büyüler

Evvela internet ortamında bağlama duası olarak takdim edilen fakat çoğu birer büyü ve tılsım gibi Cenab-ı Hakk’ın yasak ve haram kıldığı uygulamalardan ibaret olan birçok yazı yer almakta. Eğer bu yazılardan herhangi biriyle karşılaştıysanız ve işin kötü tarafı bu yazılarda aktarılan büyü ve tılsım uygulamalarından herhangi birini daha önce tatbik ettiyseniz, maalesef bağlama duası konusunda dezavantajlı olduğunuzu ifade etmeliyiz.

 • Çünkü Cenab-ı Hak, kendisine büyü kiri ile gelen insanların dualarını kabul etmeyip onları kendi Yüce Dergahından reddetme eğilimindedir ve bunu da Yüce Kur’an-ı Kerim’inde zaten bize aktarmıştır.

Dolayısı ile daha önce bilerek ve isteyerek büyü ve tılsım gibi herhangi bir uygulamaya başvurduysanız, bir an önce pişmanlık içerisinde istiğfar etmeli ve Cenab-ı Hakk’a pişmanlığınızı ve tövbenizi en güzel şekilde sunmalısınız. Aksi takdirde bağlama duasının kabulü ile değil reddi ile karşılaşacak ve mutsuzluğa mahkum olacaksınız.

Öyleyse evvela daha önce büyü ve tılsım gibi uygulamalara bir şekilde ucundan ya da kıyısından bulaştıysanız, öncelikle bu gibi uygulamaların tövbesini ve istiğfarını yapmalı, yani pişmanlık içerisinde Cenab-ı Hakk’ın dergah-ı merhametine yönelip af dilemeli, ardından da duaya aşağıdaki tarifler doğrultusunda başlamalısınız.

Bağlama duası

Bağlama Duası ve İçtenlik

Evet bağlama duasının kabulünde en önemli şartlardan ve koşullardan birisinin de samimiyet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, çünkü İslam alimlerinin beyanatları esas alındığında bağlama duasının içtenlik ile doğrudan doğruya ilintili olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.

 • Evet, herhangi bir kişinin yapacağı bağlama duasının en güzel şekilde kabule karin olması, o kişinin içtenliği ile doğrudan ilgilidir. Çünkü Cenab-ı Hak, kendi dergah-ı merhametine yönelen kullarının içtenlik ve samimiyet içerisinde olmasına son derece önem verir.

Bu doğrultuda siz de en içten duygularınız ve en kalbi hissiyatınız ile Cenab-ı Hakk’ın dergahına yönelerek samimiyet içerisinde O’ndan talepte ve dilekte bulunmalısınız.

Bağlama Duasının Niyeti

Tabii bağlama duasının kabulünde yukarıda tarif ettiğimiz iki önemli husus dışında birçok insanın ihmal ettiği ve bu nedenle de duasının kabul edilmediğini görerek üzüldüğü bir diğer önemli husus da niyet kısmıdır.

Çünkü niyet kısmına dikkat edilmeden yapılan dualar, maalesef boşa kürek çekmek anlamına gelir ve bu nedenle de kişi duasının reddedilmesi üzüntüsü ve hüznü ile karşılaşır.

 • Fakat bu konuda kaygı duymanıza gerek yok, çünkü aşağıda duanın niyet kısmını da hangi şekilde yapmanız gerektiğini size detaylı bir şekilde izah edeceğiz ve bu konuda da hatalı davranmak yerine en doğru adımı atmanızı temin etmeye çalışacağız inşallah.

Öyleyse bağlama duasının nasıl yapıldığını anlatmaya başlıyoruz, lütfen bundan sonraki kısımları mümkün mertebe dikkatli bir şekilde okuyun ve duanın nasıl yapıldığını işlem basamakları ile birlikte tam manası ile kavradıktan sonra duayı tatbik etmeye başlayın.

Bağlama Duası Nasıl Yapılır?

Bağlama duası herhangi bir vakitte ve kendinizi hazır hissettiğiniz herhangi bir zaman diliminde uygulayabileceğiniz bir dua olmakla birlikte, genellikle konu ile ilgili açıklama yapan İslam alimleri bu duanın gece vakti yapılmasının daha makbul olduğunu ifade etmişlerdir.

Bu nedenle biz de size bağlama duasını herkesin uyudu gece vaktinde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ne var ki bu duanın herhangi bir zaman diliminde yapılabileceğini de bilmeli ve gece vaktinin şart olmadığını bilerek hareket etmelisiniz.

 • Kendinizi hazır hissettiğiniz böyle bir vakitte mümkünse sessiz bir ortama geçmeli ve sizi rahatsız edecek herhangi bir faktörün olmadığı bu ortamda ortalama 5 dakika boyunca sessizliği ve sükûneti koruyarak kendi içinize muhteşem bir yolculuk yapmaya çalışmalısınız.

Bu esnada geçtiğiniz ortamda kıble istikametine dönmeli ve ayakta iken gözlerinizi kapatıp 7 defa besmele-i şerif çekmelisiniz. Yani duaya başlarken 7 defa ayaktayken ve gözleriniz kapalı bir vaziyette iken Bismillahirrahmanirrahim demelisiniz ve bunu yaparken de bağlama duasının niyetini düşünmeye başlamalısınız.

Bu aşamanın oldukça önemli olduğunu belirtmek durumundayız, çünkü bu aşamada bağlama duasının niyet kısmı yapılmakta ve bu niyet kısmı da oldukça önemli ve hayati bir fonksiyona sahiptir.

Tarif edildiği şekilde 7 defa gözleriniz kapalı ve ayaktayken ve kıbleye dönmüş bir vaziyette iken besmele-i şerif okuyup (yani Bismillahirrahmanirrahim ifadesini okuyup) aynı zamanda da niyetinizi yani bağlama duasının niyetini düşünürken, bir sonraki aşamada şöyle bir uygulama gerçekleştirmelisiniz:

Bağlama Duasının 2. Aşaması, Muazzam Bir Ayet

Şimdi aynı pozisyonda iken gözlerinizi açmalı ve dizüstü çöküp ellerinizi Cenab-ı Hakk’ın dergah-ı merhameti olan gökyüzüne doğru kaldırıp aşağıdaki mukaddes ayet-i kerimeyi 3 defa okumalısınız:

“Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn.”

Bu ayet-i kerime bağlama duasının ikinci aşaması olarak bilinir ve bu mübarek ayet-i kerime 3 defa okunduktan sonra, yine gözler açık bir şekilde şu ifadelerle Cenab-ı Hakk’ın dergahına yönelinir:

 • “İlahi kalbimdeki niyetin aşkı ile sana gelmiş bulunmaktayım, senin dertlerime şifa ve merhametinle kalbime derman olacağını diliyorum. Nitekim sen kainatı yoktan yaratan sonsuz kudretin sahibi olarak ve insanın kalbine de muhteşem hissiyat bahşeden sonsuz ilmin sahibi olarak bana da merhametinle muamele edeceksin ve beni de bahtiyar kullarının kervanına katacaksın inşallah. Allah’ım yukarıda okuduğum besmele-i şerifin hürmeti için ve az önce okuduğum mübarek ayet-i kerimenin hakkı için bana, yapmış olduğun duanın kabulünü göstererek beni mutlu kullarının arasına kat ve duanın kabulünü bana göstererek beni bahtiyar kıl Allah’ım. Amin.”

Bu güzel sözlerle Cenab-ı Hakk’a döndükten sonra, şimdi de bağlama duasının son aşaması olan aşağıdaki kısım ile devam etmeli ve aşağıdaki kısmı da tamamladıktan sonra duayı bitirmelisiniz.

Bağlama duası

Bağlama Duasının 3. ve Son Aşaması, Muhteşem Bir Ayet

Şimdi aynı pozisyonda ve aynı vaziyette şu ayet-i kerimeyi 7 defa okumalısınız ve bu okumayı gerçekleştirirken de Cenab-ı Hakk’ın size en güzel şekilde cevap vereceğini ve duanızı kabul buyuracağını da bilmelisiniz.

“Asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ.”

Bu mukaddes ve muazzez ayet-i kerimeyi 7 defa okuduktan sonra ise, şu güzel kelimelerle Allah’a yeniden el açıp şu ifadeleri kullanmalısınız:

 • “İlahi senden başka gidecek herhangi bir kapısı bulunmayan kullarının bilinci ve huzuru ile ben de senin dergahına geldim ve ben de gidecek herhangi bir kapım olmadığı için senin merhamet kapını çalarak duamın kabulü için sana yönelmiş bulunmaktayım. Allah’ım sana gelen hiçbir kul geri dönmez ve eli boş dönmez. Allah’ım seni bilen hiçbir kul yüreğinde sıkıntı ve üzüntü hissetmez. Ya Rabbim, sana en içli hissiyat ile yönelen kullarının dualarını en güzel şekilde kabul buyurduğunu biliyorum ve ben de bu farkındalık ile senin dergahına yönelip bana merhametinle muamele etmeni ümit ediyorum. Ne olur bana da duanın kabulünü göster ve beni de bağlama duasının kabulü ile onurlandır ve şereflendir. Amin.”

Bu mübarek sözlerle Cenab-ı Hakk’ın kapısını çaldıktan sonra, Allah’ın izniyle duanız tamamlanmış olacak ve yine Allah’ın izniyle en kısa zamanda duanın kabulü ile karşılaşıp mutluluk içerisinde bir hayat yaşamaya başlayacaksınız.

Size aktarmış olduğumuz bağlama duasının güzelliği içerisinde muhteşem bir hayat yaşamanızı temenni ediyor ve bu güzel dilekler içerisinde sizi Yüce Rabb’imize emanet ediyoruz. Lütfen aşağıdaki açıklamaları da okuyup tavsiye edeceğimiz güzel kitabı da incelemeye çalışın:

Bağlama Duası ve En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı

Eğer herhangi bir sevdanın ve aşkın ateşiyle kalbinizin dolu olduğunu hissediyorsanız ve aşk hayatınızda gerçekten köklü bir değişim yaşayarak hayatınıza mucizevi bir şekilde yön vermek istiyorsanız, size En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını kesinlikle tavsiye ederiz.

Zira bu kitabın içinde bulunan mucizevi dualar, birçok kişinin hayatına ışık kattı ve birçok insan aşk hayatına bu şekilde mükemmel bir yön verdi.

Siz de bu dua kitabında aktarılan uygulamalar ile aşk hayatınıza türlü türlü güzellikler katmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bundan sonraki yaşamınızda adeta bir aşk cazibesi ile yolunuza devam edebilirsiniz.

Bu değerli eseri indirmek ve içindeki mucizevi duaları hemen tatbik etmeye başlamak için şuradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. (Şuraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirebilirsiniz.)

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Mucizevi dualarla ilgili yazmış olduğumuz son 2 yazımıza da bakmak isteyebilirsiniz:

Muhteşem Cesaret Duası ve Harika Bir Uygulama

Muhteşem Cesaret Duası ve Harika Bir Uygulama

Bu Bağlama Duası 24 Saat İçinde Muhteşem Gelişmelere Vesile Olacak!

Bu Bağlama Duası 24 Saat İçinde Muhteşem Gelişmelere Vesile Olacak!” hakkında 3 yorum

 1. Merhabalar size bir kony hakkinda konusmak istiyorum eger benimde derdime care bulursaniz cok sevinirim simdi benim bir sevgilim vardi ben sadece bu cocugun yakisikli olmasina vurulmusdum ama sonra fark etdim ki ben bu cocuku sevmiyorum sonra bu cocuk bana yazdi falan iste gel bir yerde olalim bende ailemin izin vermediyini soyledim tekrardan yazdi yine ayni seyi soyledim daha sonra ben bu cocuksuz nefes alammaya kadar geldim ve ben buna tekrardan birlikde olalim soyledim oda hayie dedi yeni bir secgilim var dedi.simdi hocam sizden bu cocugun bana tekrardan donmesi ve beni deliler gibi sevmesini istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim simdiden tesekkurler

 2. Ben 21 senelik evliyim iki tane evladım var. Eşim çok garipti ama son zamanlarda tamamen değişti. Beni defalarca aldattı. Buna rağmen çaresizlikten gidemedim.bu yaptıklarının yanında birde bana iftira atıyor hemde hiç olmayacak şeyler söylüyor.onu aldattığını düşünüyor. Daha çok şey var anlatacak ama ben yüzlerce dua denedim her duyduğum duayı yaptım okudum zaten beş vakit namaxımıda kılıyorum çok şükür buna bile laf söylüyor. Kalbindeki ve beynindeki benimle ilgili bütün kötü düşüncelerin iyi ve güzel düşüncelere dönmesini istiyorum. Çocuklarıma bu durumdan çok muzdarip ve evde bakmıyor doğru düzgün. Kitapta bu konuyla ilgili bir dua varmı çünkü eğer alabilirsem şartlarını çok zorluyarak almaya çalışacağım. Eğer işe yarayacak birşey yoksa boşuna umutlanmayın.ne olur bana yardımcı olun çok zor durumdayım

 3. SA,
  ben Hollandada yasiyorum.
  Sevdiyim bayan, beni bes sene sonra, bazi sebeplerden terk etti, ama halen seviyor.
  Bayan kendisi Hollandali.
  Birlesmemiz icin, en guclu dua hangisi, sizden rica etsem,
  Selamlar,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön