Bu 5 Tesirli Şifa Duası Yaşamınızda Hayırlara Vesile Olacak, İnşallah!

Şifa duası olarak okunan ve muazzam tesirlerine sayısız kere tanık olunan ayetler, esmalar ve hadisler

Şifa duası olarak kabul edilen niyazlar İslam’ın ilk dönemlerinden beri en yaygın biçimde okunan dualardır. Şifa dualarının ilk örneklerini bizzat Hz. Muhammed (sav) okumuş ve müminlere öğretmiştir.

Şifa duaları vesilesi ile hastalıktan kurtularak şifa bulan çok sayıda mümine ait anlatım bulunmaktadır. Zira hastalık da şifa da Allah’tandır. O ne dilerse öyle olur. Allah kendisinden sağlık isteyen ve içten duygularla dua eden kulunun ellerini geri çevirmeyecektir, inşallah!

Aşağıda okunma amaçları ve okunma usulleri farklı 5 şifa duasına yer verilmiştir. İnşallah bu dualar şifa bulmanıza vesile olacaktır. Dualar okunurken sadece Arapça orijinal kısımlar okunacaktır. Türkçe mealler bilgilendirme amaçlıdır. Ancak dua okuyan müminlerin duanın ne anlama geldiğini bilerek el açmaları elbette ki daha makbul olacaktır. Bu bakımdan duayı okumadan önce bir defa Türkçe mealin okunması tavsiye edilmektedir.

Bizzat hasta olan kişi tarafından okunması gereken şifa duası

Hasta olan kişiler eğer Şuara suresinin 80. ayeti kerimesini sıkça niyaz ederlerse inşallah şifaya kavuşacaklardır. Bu kısa ayeti kerimeyi fırsat buldukça okumak hastanın ağrılarını hafifletir, dayanma gücünü artır ve onun kısa sürede sağlığına kavuşmasına vesile olur.

Bu tesirli duayı okuyarak sağlığına yeniden kavuşan sayısız mümin bulunmaktadır. Duanın mucizevi tesirlerine dair sayısız olay anlatılmaktadır.

Dua hükmündeki ayeti kerimenin okunuşu şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (Şuara-80)

Bu tek cümlelik kısa duayı hasta kişi ezberleyemiyorsa yazılı bir metin üzerinden okumasında da herhangi bir mahzur yoktur.

Şura suresi 80. ayeti kerimesinin Türkçe meali ise şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuara-80)

Buradaki ayeti kerimeyi hasta olan kişinin okuması gerekmektedir. Hasta bir kişinin Kuran ayetini dua hükmünde okuyarak şifa dilemesi Allah’ın izniyle çok hayırlı sonuçlara vesile olacaktır.

Hasta yakınları da hastalarını her gördüklerinde kendi içlerinden “Allahüme şeffi” derlerse çok faydalı olur. Bu ifade “Allah’ım ona (hastamıza) şifa ver.” demektir. Müminler hastalarını her ziyaret ettiklerinde veya gün içinde fırsat bulduklarında bu kutsi ifadeleri söylemelidir.

Ağır bedensel rahatsızlıkları olanların okuyacakları şifa duası

Her türlü kaza sonucu oluşan yaralanmalar ile ağır hastalık hallerinde Haşr suresinin son üç ayeti kerimesi dua hükmünde okunmaktadır.

Bu duayı her gün sabahın erken saatlerinde üç defa, gece yatmadan önce üç defa okumak inşallah çok hayırlı olacaktır.

Haşr suresinin son üç ayetinin sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (Haşr-22,23,24)

Haşr suresinin son üç ayeti kerimesinin Türkçe meali ise şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı  da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr-22,23,24)

Ruhsal (psikolojik) rahatsızlıklardan kurtulmak için okunan şifa duası

Her sabah bir ve her gece bir defa Ala süresini okuyan kişi inşallah kısa zamanda ruhsal esenliğe kavuşacaktır. Bu dua vesvese, takıntı, panik-atak ve anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de inşallah şifa kaynağıdır.

Ala suresinin sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Sebbihısme rabbikel’a’la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer’a. Fece’alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe’atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel’eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü’sirunel hayateddünya. Vel’ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel’ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.” (amin)

Ala suresinin Türkçe meali ise şöyledir:

“Tesbih et Rabbinin A’la (yüce) ismini.

Yaratııp düzene koyan Rabbinin.

Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.

O Rabbin ki, mer’ayı, çıkardı,

sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.

Bundan böyle sana Kur’an okutacağız da unutmayacaksın.

Yalnız Allah’ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.

Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verilse.

Saygısı olan öğüt alacaktır.

Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

O ki, en büyük ateşe yaşlanacaktır.

Sonra ne ölecek onda, ne de hayal bulacaktır.

Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,

Rabbinin adım anıp namaz kılan.

Fakat siz, dünya hayatım tercih ediyorsunuz.

Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Haberiniz olsun, bu ilk sabitelerde vardır.

İbrahim’in ve Musa’ nın sahifelerinde.”

Ala suresi aynı zamanda nazar ve her türlü şer durumdan kurtulmak için de dua hükmünde okunmaktadır.

Farklı hastalık hallerinde dua hükmünde okunan Allah’ın güzel isimleri

Allah’ın güzel isimleri olan esmaların sayısız fazileti vardır. Kuran’da da Yüce Allah dua sırasında kendisine güzel isimlerle hitap edilmesini istemiştir. Bu itibarla esmaları tekrar ederek Allah’tan dileğinin gerçekleşmesini istemek isabetli olacaktır.

Büyük alimler bazı esmaların şu konularda dua hükmünde okunmasının faydalı olacağını beyan etmektedir:

Ya Müheymin “gözeten ve koruyan” manasına gelir. Hem bedensel rahatsızlıklar hem de ruhsal sorunlar için şifa talebiyle okunur.

Ya Hayy esması “her zaman diri olan” manasına gelir. Yaşları ilerlemiş kişilerin hastalıklarında okuması tavsiye edilmektedir.

Ya Hafîz esması “koruyan ve muhafaza eden” anlamındadır. Özellikle salgın hastalıktan korunma ve bu hastalıkları atlatıp şifa bulma konusunda etkilidir. Bu esma aynı zamanda kişinin her türlü kaza-belaya karşı korunmasına da vesile olur.

Ya Vehhâb esması “sonsuz bağışlarda bulunan, kullarına karşılıksız veren” demektir. Artık umut kesilmiş ağır hastalıkların şifasını dilemek için okunur.

Ya Selâm esması “kullarını güvende tutan, onlara merhamet eden” manasındadır. Bu esma hem kişinin şifa bulmasına vesile olur hem başka şahıslardan gelebilecek zararlara karşı kişiye koruyucu bir kalkan olur.

Burada ifade edilen esmalar yüce Allah’ın 99 güzel isminden sadece birkaçıdır. Diğer esmalar da sonsuz fazilete sahiptir ve Allah’ın tüm isimleri aciz kullar için birer şifa kaynağıdır.

Hz. Muhammed’in okuyup müminlere öğrettiği şifa duası

Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud gibi güvenilir hadis alimlerine göre Hz. Muhammed hasta bir müminle karşılaştığı zaman şu sözlerle dua ederdi:

Bismillahirrahmanirrahim

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.” (amin)

İslam Peygamberi bu duayı hasta olanların yanına gelerek ne çok yüksek ne de çok alçak bir sesle okurdu. Dua bittikten sonra hastanın hal hatırını sorarak ona moral verir ve ziyaretini hasta rahatsız olmayacak biçimde kısa tutardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz hastalara merhametli davranmanın ve hastası olan ailelere yardım etmenin de önemli olduğunu her fırsatta vurgulardı.

Müminlerin de günümüzde bu sözlerle dua ederek Hz. Muhammed’in davranış tarzını benimsemeleri büyük önem arz etmektedir.

Hazreti Peygamberin hadisi şerifinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiçbir hastalık kalmasın.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud)

Kalbinizden geçen her türlü muradınızın gerçekleşmesine vesile olacak muazzam bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücünden faydalanarak amaçlarına ulaşmak isteyen okurlarımıza çok etkili bir dua kitabı tavsiye ederek yazımızı noktalamak istiyoruz.

Her Kapıyı Açan Murad Duaları adlı bu eserde hayatın farklı alanları ile ilgili onlarca sahih dua bulunmaktadır. Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını indirip okumak için tıklayınız.

blank

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Şu yazımız da ilginizi çekebilir

Aşık Etme Duası Son Derece Tehlikeli Olabilir Mutlaka Okumalısınız!

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*