Ayetel Kürsi Duası Sayesinde Hayatım Değişti, Şok Oldum, Okuyun!

Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası Nasıl Yapılır, Kaç Defa Okumak Lazım, Hangi Amaçlara Hizmet Eder?

Değerli mümin kardeşlerimiz, eğer siz de Ayetel Kürsi duası ile hayatınızı değiştirmek, bu duanın fazileti ve bereketi ile önünüze çıkabilecek her türlü problemi alt etmek ve kendinizi gerçek anlamda geliştirmek istiyorsanız bu yazıyı sonuna kadar okumalısınız.

  • Birçok insan önünde oldukça değerli fırsatlar olmasına rağmen maalesef bu fırsatları göremez ve göremediği için de yakalayamaz. Birçok insan da bu anlamda gözünün önündeki mucizelerin farkına varamaz ve dolayısıyla onları kullanma bilincinde de olamaz.

İşte bu anlamda Ayetel Kürsi duası, her müminin ve her müslümanın başucu duası olması gereken ve günün her vaktinde aklına geldikçe okuması lazım gelen mucizevi bir duadır.

  • Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bu duanın Arş-ı Ala kapılarını sonuna kadar açan mucizevi özelliklerini beyan etmekle birlikte Cenab-ı Hakk’ın rahmet hazinelerinin kapılarını sonuna kadar açan oldukça faziletli bir anahtar olduğunu da ifade etmektedir.

İşte bu yazımızda bu duayı hangi şekilde ve hangi vakitte okumanız gerektiğini anlatmakla birlikte aynı zamanda Ayetel Kürsi duasının bütün detaylarını da izah etmeye gayret göstereceğiz. Bu nedenle yazımızı dikkatle okumanızı tekrar etmek isteriz.

Dua Nasıl Okunur?

Birçok İslam alimine göre Ayetel Kürsi duası, herhangi bir müminin ve müslümanın her türlü muradının gerçekleşmesine vesile olacak mucizevi bir anahtar olarak takdim edilmiştir ve gerçekten de tarihte yaşanan olaylar bize bu muazzam duanın müthiş gücünü ve enerji potansiyelini defalarca kanıtlamış ve gözler önüne sermiştir. Bu müthiş dua şöyledir:

“Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Sahabe efendilerimizin Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’dan aktarmış oldukları bilgileri incelediğimizde ve O’nun mübarek beyanlarını esas aldığımızda şu güzel sonuçla karşılaşırız:

Ayetel Kürsi duasını günde 7 defa içtenlikle okuyan bir kişi her türlü sıkıntının ve musibetin, üzerinden yavaş yavaş kalktığını ve Allah’ın rahmet ve merhamet esintilerinin bu kişinin yüzünde ve omuzunda hissedilmeye başladığını görecektir.

İlginizi Çekecek: Ümmü Sıbyan Duası ile Her Türlü Kötülükten Korunacaksınız, İnşallah

Zenginlik ve Bereket için Ayetel Kürsi Duası

Bir kişinin Ayetel Kürsi duasına başvurarak borçlarını eda etmesi ve psikolojik anlamda kendisini rahatsız eden bütün borçlarından kurtulup zenginlik ve berekete kavuşması oldukça mümkündür ve bu durum defalarca yaşanmıştır.

Bu konuda İslam alimleri bize Ayetel Kürsi duasının gün içerisinde 21 defa okunması ve her seferinde, ardından Zilzal Suresi’nin okunması durumunda kişinin borçlarını eda edebileceğini ve Allah’ın izniyle bolluk ve bereket içerisinde harika bir hayat yaşayabileceğini ifade etmişlerdir.

Bu vesile ile Zilzal Suresi’ni de aşağıya alıyoruz:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) İza zülziletil erdu zilzaleha
2) Ve ahracetilerdu eskaleha
3) Ve kalel insanü ma leha
4) Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5) Bienne rabbeke evha leha
6) Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
7) Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
8) Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Evet tekrar etmekte fayda var ki bir kişi günde 21 defa Ayetel Kürsi duasını okuyup ardından da yine 21 defa Zilzal Suresi’ni okursa (yani 1 Ayetel Kürsi, 1 Zilzal Suresi şeklinde devam edip toplamda 21 Ayetel Kürsi, 21 de Zilzal Suresi okursa) Allah’ın izniyle rahatsızlık hissettiği bütün borçlarını eda edip her türlü kötülüğün ve şerrin pençesinden kurtulacak, ardından da zenginlik ile buluşup maddi anlamda ferahlamanın ve rahatlamanın mutluluğunu yaşamaya başlayacaktır.

Ayetel Kürsi Duası ile Hayatı Değişen Bir Okurumuz Şunları Söyledi

Bu anlamda Ayetel Kürsi duasını ve sonrasında da Zilzal Suresi’ni günde 21 defa okuyarak hayatı değişen ve bütün borçlarını eda etmekle birlikte her türlü maddi bolluğa ve manevi genişliğe vasıl olan (ulaşan) bir okurumuz bakın şunları aktarmakta:

“Ben eskiden Ayetel Kürsi duasının basit bir dua ve basit bir ayet olduğunu zannediyordum, bu durumu böyle zannettiğim için Allah beni affetsin. Fakat bir sohbet esnasında bana bu duanın Cenabı Hakk’ın rahmet hazinelerinin sonsuz güzelliğine ulaşabilmek için muhteşem bir anahtar olduğunu beyan eden bir ifade duyduktan sonra, ben de bu mübarek duayı araştırmaya ve incelemeye başladım.

O zamanlar maddi sıkıntı ve darlık içerisinde bulunduğum için bu durumu aşmanın bir yolunu da arıyordum, işte Cenab-ı Hak, karşıma Ayetel Kürsi duasını çıkardı ve ben de bu duayı Zilzal Suresi ile 21 defa okuyarak içinde bulunduğum maddi darlık ve sıkıntıdan Allah’ın izniyle kurtulmaya başladım.

Sonrasında kendime gün içerisinde 21 defa Ayetel Kürsi ve Zilzal Suresi okumayı adet edindim, Allah’ın izniyle şimdiki hayatımda her türlü maddi sıkıntı geride kalmış bulunuyor ve her türlü bolluk ve bereket bizimle birlikte.”

Evet, bir okurumuzun bu mübarek dua ile ilgili yaşamış olduğu olayı aktardıktan sonra şimdi de Abdullah Bin Dinar Hazretleri’nin konu ile ilgili şu görüşünü sizlerle paylaşmak istiyoruz, lütfen okumaya devam edin:

Abdullah Bin Dinar Hazretleri Ayetel Kürsi Duası ile İlgili Şunları Söylüyor

Abdullah Bin Dinar Hazretleri kendi döneminde muhteşem bir bilgi birikimi ile ön plana çıkan harika bir insandır ve çok değerli bir İslam alimidir. Bu değerli İslam alimi bakın bu mübarek dua ile ilgili neler söylüyor:

  • “Değerli evlatlarım ve kıymetli müslüman kardeşlerim, eğer bir insan Ayetel Kürsi duasının nelere kadir olduğunu bilseydi her fırsatta bu mübarek duayı okumak için kendisini her anlamda teşvik eder ve bu sayede Cenab-ı Hakk’ın rahmet esintilerine mazhar olmaya çalışırdı. Aslında müminler kendi ellerinin altında bulunan bu mucizevi duayı fark edip hayatlarına aktarabilirlerse, her türlü sıkıntı son bulacak ve Allah’ın izniyle muvaffakiyet ve zafer meydana gelecektir. Fakat görüyorum ki birçok kişi Ayetel Kürsi duasının fazileti ve mucizevi yönleri konusunda bilgisiz maalesef. Değerli mümin kardeşlerim ve evlatlarım, bu dua ile ilgili hakikatleri araştırın ve Ayetel Kürsi duasının mucizelerini siz de yaşamaya başlayın.”

Döneminin değerli İslam alimi olan Abdullah Bin Dinar Hazretleri’nin aktarımlarını sunduktan sonra, şimdi de bütün kötü gidişatı durdurmak için Ayetel Kürsi duasının nasıl okunması gerektiğini anlatacağız:

Bütün Kötü Gidişatı Durdurmak için Ayetel Kürsi Duası

Değerli kardeşlerimiz, eğer başınıza herhangi bir musibet geldiyse bu musibetin ve belanın bir an önce def olması için aşağıda tarif edeceğimiz duayı okumanız mümkündür.

Bu duayı aynı zamanda her türlü musibet ve belanın sizden ırak olması ve adeta bir koruma kalkanı içerisinde bulunmak maksadıyla da uygulayabilirsiniz, şöyle ki:

Gece uyumadan önce 3 defa Ayetel Kürsi duasını, 3 defa da Nasr Suresi’ni okumanız halinde muradı ilahi ile bütün sıkıntılar ve musibetler geride kalacaktır. Nasr Suresi’nin nasıl okunması gerektiğini aşağıya alıyoruz:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) İzâ câe nasrullahi velfeth
2) Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3) Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Evet bir kişi gece uyumadan önce sırasıyla 3 defa Ayetel Kürsi duasını ve ardından da 3 defa Nasr Suresi’ni okursa, o kişinin her türlü fazilete kavuşacağı ve her türlü erdeme ulaşacağı beyan edilmekle birlikte, aynı zamanda bu kişinin her türlü musibet ve beladan ırak olacağı ve Allah’ın izniyle mutlu bir hayat süreceği de defalarca bildirilmiş ve örnek olaylarla da kanıtlanmıştır.

Her İşte Başarı ve Muvaffakiyet için Ayetel Kürsi Duası

Gördüğünüz gibi Ayetel Kürsi duasının mucizeleri saymakla bitmeyecek kadar çok ve işte şimdi de bu muazzam uygulamayı, her türlü başarı ve muvaffakiyet için nasıl yapabileceğiniz konusuna temas etmeye çalışalım.

Bir mümin sabah namazını eda ettikten sonra toplamda 7 defa bu duayı okursa ve duayı uygularken de niyetinde hayat yolculuğunda her türlü başarı ve muvaffakiyet niyeti olursa, Cenab-ı Hak bu kişinin yolunu açacak ve ona yürü ya kulum diyecektir inşallah.

  • İslam alimlerinin beyanları bir kişinin her türlü başarıya ve muvaffakiyete ulaşabilmesinin ön şartının çalışma ve azimli bir şekilde efor sarf etmek olduğunu ifade ederler, fakat bununla birlikte kişi aynı zamanda her sabah namazından sonra 7 defa Ayetel Kürsi duasını okumalıdır, şeklinde açıklamalarda bulunurlar.

Dolayısıyla bir kişinin hayatında her türlü başarıya ulaşabilmesi o kişinin hem azim ve kararlılık içerisinde çalışmasına hem de sabah namazlarını takiben 7 defa bu mübarek duayı okumasına bağlıdır.

Ayetel Kürsi Duası ve Kenzül Dua Kitabının Mucize Etkisi

Size Ayetel Kürsi duasının mucizeleri ve bereketi hususunda İslam alimlerinin beyanlarını esas alarak ve onların mübarek kelamları doğrultusunda hareket ederek geniş bir bilgi yelpazesi sunmaya çalıştık.

  • Şimdi de Abdülkadir Çelik tarafından kaleme alınan ve 13 yıllık bir emeğin ürünü olarak meydana çıkan Kenzül Dua Kitabı’nı (diğer adıyla Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı’nı) tavsiye etmek istiyoruz.

Bu dua kitabının mucizevi etkisini okuyucu yorumlarını inceleyerek anlayabilirsiniz. 60 günlük para iade garantisi ile satışa sunulan bu eser sizin de mucizelere tanık olmanıza vesile olacak inşallah. Aşağıya hem bazı okuyucu yorumlarını hem de kitabın indirme linkini aldık.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Duanın bir ibadet olduğu bilinci ile hareket etmesi gereken mümin, hayatta en güçlü silahının dua olduğunu bilmeli ve bu anlamdaki hadis-i şerif doğrultusunda hayatına devam etmelidir. İşte bu bağlamda sitedeki diğer dua yazılarımızı da okumanızı öneririz.

Mesela şu yazımızı: Teheccüd Duası Hakkında 7 Soruda Bilinmesi Gereken Her Şey

Ayetel Kürsi Duası Sayesinde Hayatım Değişti, Şok Oldum, Okuyun!

Ayetel Kürsi Duası Sayesinde Hayatım Değişti, Şok Oldum, Okuyun!” için bir görüş

  1. Merhabalar hocam arkadaşım benimle küstü konuşmuyor benden nefret ediyor görüşmek konuşmak bile istemiyor sesimi bile duymak istemiyor engelledi her yerden ben arkadaşımla barışmak istiyorum Allah rızası için bana yardım edebilir misiniz barisma duasi için ne okumaliyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön